Numirea curatorului special | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Încetarea tutelei -
Numirea curatorului special

Art. 159. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Până la preluarea funcției de către noul tutore, în cazurile prevăzute la art. 157 și 158, instanța de tutelă poate numi un curator special.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Curatorul special. Prevederile art. 159 noul C. civ. nu reprezintă un element de noutate în materia tutelei, ele regăsindu-se și în vechea reglementare, respectiv în art. 139 Codul familiei. 
    Reprezentarea minorului prin curator reprezintă oexcepție, fiind omăsură de protecție dispusă de instanța de tutelă, cu caracter temporar și urgent, care intervine în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege (a se vedea art. 157-158 noul C. civ.). Întrucât încetarea funcției tutorelui nu atrage după sine și încetarea tutelei, dar face să înceteze relația de reprezentare aminorului, se impune luarea unei măsuri care să asigure protejarea intereselor acestuia. Astfel, instanța de tutelă, în cazul decesul tutorelui sau îndepărtării ori înlocuirii acestuia, numește un curator special, până la numirea unui nou tutore, pentru ca interesele minorului să nu fie afectate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor și interzisul judecătoresc (art. 92 C. civ..); persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 C. civ..); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 C. civ..); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, art. 159 și art. 167 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 159 
   1. În cazul morții tutorelui, dacă moștenitorii sunt minori, sau după îndepărtarea tutorelui, până la preluarea funcției de către noul tutore, se instituie curatela. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Darea de seamă generală
Predarea bunurilor
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Aspectele speciale privind regimul nulității
Efectele nulității
Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...