Numele copilului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea părintească - Drepturile și îndatoririle părintești -
Numele copilului

Art. 492. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

Părinții aleg prenumele și, când este cazul, numele de familie al copilului, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește drepturile și îndatoririle părintești, acestea nu sunt cu mult diferite de cele existente în reglementarea coroborată adispozițiilor Codului familiei (art. 100-107) și ale Legii nr. 272/2004 (art. 8, 25, 28, 32, 62). 
    Subliniem, însă, câteva aspecte de noutate: 
    a) consacrarea expresă afaptului că părintele minor, care aîmplinit 14 ani, are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, nu și pe cele referitoare la bunurile acestuia (pentru acestea din urmă, ase vedea și art. 62 din Legea nr. 272/2004); [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    a) Normele permisive sunt acele reguli de conduită prin care nu se impune, ci se permite ca subiectele de drept civil să aibă oanumită conduită care depinde de voința lor. Astfel, de exemplu, în art. 492 noul C. civ. se prevede că: „Părinții aleg prenumele și, când este cazul, numele de familie al copilului, în condițiile legii”. La fel, în art. 182 alin. (1) noul C. civ. avem oaltă astfel de normă, după care: „Contractul se încheie prin negocierea lui de către părți sau prin acceptarea fără rezerve aunei oferte de acontracta”. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    - numele de familie al copilului se stabilește, dacă părinții, căsătoriți sau nu, au nume diferite, de comun acord de către aceștia [art. 449 alin. (2), art. 450 alin. (2) C. civ..] și tot astfel aleg părinții prenumele copilului (art. 492 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Dreptul la nume. Potrivit art. 9 din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul la nume, ca ocomponentă adreptului său la identitate, principiu preluat din Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală aOrganizației Națiunilor Unite din 20 noiembrie 1989 și ratificată de România prin Legea nr. 18/1990. 
    2. Stabilirea numelui copilului. Numele, element de identificare a oricărei persoane fizice, este alcătuit din numele de familie și prenume (art. 83 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   514. Alegerea numelui copilului. Prenumele copilului se alege de părinți. Dreptul părinților de a alege prenumele copilului lor este prevăzut și de art. 8 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, text care prevede și dreptul părintelui de a alege numele de familie al copilului. Problema alegerii numelui de familie se pune atunci când părinții au nume diferit, când aceștia, de comun acord, trebuie să stabilească ce nume va avea copilul: numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. Dacă părinții nu se înțeleg, numele copilului se va decide de instanța de tutelă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Înapoierea copilului de la alte persoane
Locuința copilului
Schimbarea locuinței copilului
Schimbarea felului învățăturii ori al pregătirii profesionale
Obligația de întreținere
Independența patrimonială
Administrarea bunurilor copilului
Alte dispoziții aplicabile
Reviste:
Autoritatea părintească
Observații asupra accesiunii imobiliare artificiale în reglementarea noului Cod civil (I)
Observații asupra accesiunii imobiliare artificiale în reglementarea noului Cod civil (II)
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Accesiune imobiliară artificială. Edificarea construcției fără autorizație de construire/Artificial real estate ascension. Edification of the building without a building permit
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...