Numele adoptatului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Efectele adopției -
Numele adoptatului

Art. 473. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Copilul adoptat dobândește prin adopție numele de familie al celui care adoptă. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dacă adopția se face de către 2 soți ori de către soțul care adoptă copilul celuilalt soț, iar soții au nume comun, copilul adoptat poartă acest nume. În cazul în care soții nu au nume de familie comun, ei sunt obligați să declare instanței care încuviințează adopția numele pe care acesta urmează să îl poarte. Dacă soții nu se înțeleg, hotărăște instanța. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile. Jurisprudență

(3) Pentru motive temeinice, instanța, încuviințând adopția, la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare și cu consimțământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. Doctrină (1)

(4) În cazul adopției unei persoane căsătorite, care poartă un nume comun cu celălalt soț, soțul adoptat poate lua numele adoptatorului, cu consimțământul celuilalt soț, dat în fața instanței care încuviințează adopția. Doctrină (2)

(5) Pe baza hotărârii definitive de încuviințare a adopției, serviciul de stare civilă competent întocmește, în condițiile legii, un nou act de naștere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuți ca fiind părinții săi firești. Vechiul act de naștere se păstrează, menționându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rudenia civilă astfel creată este efectul principal al încuviințării adopției; drepturile și obligațiile fondate pe legătura de filiație și de rudenie civilă nu sunt efecte distincte ale adopției, ci efectele implicite – nicidecum secundare ca importanță – ale filiației și rudeniei așa cum au fost modelate prin operațiunea juridică realizată – avem în vedere transferul drepturilor și îndatoririlor părintești în favoarea părinților sau părintelui adoptiv al copilului (art. 471 C. civ..), modificarea numelui și, eventual, aprenumelui adoptatului (art. 473 C. civ..), obligația legală de întreținere în cadrul familiei adoptive [art. 516 alin. (2) C. civ..], vocația succesorală reciprocă între rudele civile etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Modificarea numelui. Prin adopție, adoptatul dobândește numele de familie al adoptatorului; cu toate că art. 473 alin. (1) noul C. civ. se referă explicit doar la copilul adoptat, nu există vreun indiciu în sensul că adoptatul cu capacitate deplină de exercițiu și-ar păstra numele firesc, dimpotrivă, detalierile referitoare la adoptatul căsătorit având nume de familie comun cu al soțului său, care și el poate dobândi numele de familie al părintelui adoptiv, indică regula conform căreia adoptatul, fie copil, fie persoană majoră sau având capacitate deplină de exercițiu, dobândește prin adopție numele părintelui său adoptator. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Prin adopție, adoptatul dobândește numele de familie al adopta­torului. Dacă adopția se face de către doi soți, de soțul care adoptă copilul celuilalt soț, iar soții au nume comun, copilul adoptat va purta numele soților. 
    Dacă soții care adoptă nu au nume comun ori când adopția se face de partenerul părintelui firesc, persoană de sex opus și necăsătorită, cu care părintele necăsătorit se află într-o relație stabilă și conviețuiește, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, partener care a întreținut copilul minim 5 ani, adoptatorii vor stabili de comun acord numele pe care adoptatul urmează să-l poarte: numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. Acest nume trebuie declarat la încuviințarea adopției. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Odată încuviințată, adopția produce efecte și cu privire la nume, la domiciliu și la cetățenie. 
   2. Prin adopție, adoptatul dobândește numele de familie al adoptatorului. Dacă adopția se face de către doi soți, de soțul care adoptă copilul celuilalt soț, iar soții au nume comun, copilul adoptat va purta numele soților. Dacă soții care adoptă nu au nume comun ori când adopția se face de partenerul părintelui firesc, persoană de sex opus și necăsătorită, cu care părintele necăsătorit se află într-o relație stabilă și conviețuiește, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, partener care a întreținut copilul minim 5 ani, adoptatorii vor stabili de comun acord numele pe care adoptatul urmează să-l poarte: numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. Acest nume trebuie declarat la încuviințarea adopției. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rudenia civilă astfel creată este efectul principal al încuviințării adopției; drepturile și obligațiile fondate pe legătura de filiație și de rudenie civilă nu sunt efecte distincte ale adopției, ci efectele implicite – nicidecum secundare ca importanță – ale filiației și rudeniei așa cum au fost modelate prin operațiunea juridică realizată – avem în vedere transferul drepturilor și îndatoririlor părintești în favoarea părinților sau părintelui adoptiv al copilului (art. 471 C. civ..), modificarea numelui și, eventual, aprenumelui adoptatului (art. 473 C. civ..), obligația legală de întreținere în cadrul familiei adoptive [art. 516 alin. (2) C. civ..], vocația succesorală reciprocă între rudele civile etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Nulitatea absolută a adopției
Menținerea adopției
Efectele încetării adopției
Noțiune
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...