Nulitatea relativă a recunoașterii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea filiației - Recunoașterea copilului -
Nulitatea relativă a recunoașterii

Art. 419. - Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi anulată pentru eroare, dol sau violență. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data încetării violenței ori, după caz, a descoperirii erorii sau dolului. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Codul familiei nu prevedea nimic în legătură cu nulitatea recunoașterii. Cel mai probabil de inspirație doctrinară, cazurile de nulitate, atât absolută, cât și relativă, își găsesc consacrarea expresă în cuprinsul art. 418-419 noul C. civ.. Cu privire la aceste cazuri, facem următoarele precizări: 
    a) teza aII-a de la lit. a) aart. 418 noul C. civ. instituie, în fapt, osituație de excepție care privește acoperirea nulității absolute [și, de altfel, nereprezentând un caz izolat în reglementarea aspectelor privitoare la familie din noul Cod civil – ase vedea și art. 294 alin. (2), art. 295 alin. (2) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    814 Concluzia reiterează ceea ce s-a afirmat în literatura de specialitate legat nulitatea recunoașterii de filiație în general în tăcerea Codului familiei. Pentru opinia nulității absolute a recunoașterii făcute de o persoană lipsită de discernământ, a se vedea I. Ionașcu, în Filiația și ocrotirea copilului, op. cit., p. 32, p. 70, iar pentru teza caracterului relativ al nulității, I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 331, p. 386.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizare. Anulabilitatea recunoașterii de filiație astfel consacrată tranșează o chestiune controversată în tăcerea Codului familiei (asupra discuțiilor din literatura de specialitate referitoare la admisibilitatea de principiu a acțiunii în nulitatea relativă a recunoașterii de maternitate, respectiv de paternitate, a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 330-331, p. 385-386; A. Ionașcu, Filiația și ocrotirea minorilor, p. 32-34; E. Florian, Dreptul familiei, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 295-296, p. 335-336). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Dreptul la acțiunea în nulitate relativă în cazul vicierii consim­țământului este supus prescripției extinctive, termenul începând să curgă de la data descoperirii dolului sau erorii, respectiv de la data încetării violenței (ce coincide, în cazul violenței psihice, cu data încetării amenințării sau cu momentul la care se stinge posibilitatea ca răul să se producă(308)), potrivit art. 419 alin. (2) NCC. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Recunoașterea poate fi anulată în cazul în care consimțământul femeii sau al bărbatului care face recunoașterea este viciat (eroare asupra identității persoanei recunoscute, dol, violență) ori atunci când lipsește discernământul [art. 1205 alin. (1) NCC]. 
   2. Dreptul la acțiunea în nulitate relativă în cazul vicierii consimțământului este supus prescripției extinctive, termenul începând să curgă de la data descoperirii dolului sau erorii, respectiv de la data încetării violenței (ce coincide, în cazul violenței psihice, cu data încetării amenințării sau cu momentul la care se stinge posibilitatea ca răul să se producă - I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., p. 653). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dovada filiației
Posesia de stat
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Reviste:
Considerații privind recunoașterea copilului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...