Noțiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Dispoziții generale -
Noțiune

Art. 451. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (10), Proceduri (1)

Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1043 Adopția este reglementată în art. 451-482 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Comparând dispozițiile art. 1 și 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției (republicată M.Of. nr. 788 din 19 noiembrie 2009), cu cele ale art. 451-454 noul C. civ., observăm următoarele: 
    a) ca o trăsătură generală, noul Cod civil păstrează aceeași viziune asupra adopției, prin reținerea, ca și în reglementarea Legii nr. 273/2004, a unui singur tip de adopție, anume cea cu efecte depline; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rudenia civilă rezultă din operațiunea juridică aadopției încuviințată de instanța de tutelă [art. 454 alin. (1) C. civ..]; exigențele și efectele adopției, cazurile și efectele încetării adopției, sunt cuprinse în art. 451-482 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Reglementări de natură generală privind adopția se regăsesc în Codul civil, art. 451-482, care constituie norme generale în raport cu Legea nr. 273/2004. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Definiție legală. Legiuitorul definește adopția din perspectiva scopului urmărit prin realizarea acesteia, anume nașterea legăturii de filiație civilă între adoptator și adoptat, precum și alegăturilor de rudenie civilă între adoptat și rudele adoptatorului, de la data rămânerii definitive ahotărârii judecătorești prin care afost încuviințată (art. 469 noul C. civ.). Rudenia civilă astfel creată [art. 405 alin. (2) noul C. civ.] este efectul principal al încuviințării adopției; drepturile și obligațiile fondate pe legătura de filiație și de rudenie civilă nu sunt efecte distincte ale adopției, ci efectele implicite, nicidecum secundare ca importanță, ale filiației și rudeniei așa cum au fost modelate prin operațiunea juridică realizată – avem în vedere transferul drepturilor și îndatoririlor părintești în favoarea părinților sau părintelui adoptiv al copilului (art. 471 noul C. civ.), modificarea numelui și, eventual, al prenumelui adoptatului (art. 473 noul C. civ.), obligația legală de întreținere în cadrul familiei adoptive [art. 516 alin. (2) noul C. civ.], vocația succesorală reciprocă între rudele civile etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Regimul filiației
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Reviste:
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Unele aspecte privind revizuirea cadrului normativ actual al adopției internaționale în România
Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român
4. Contribuții la studiul procedurii de judecată în cazul cererilor din materia adopției
Inadmisibilitate și prescripție. Ordinea de soluționare/Inadmissibility and prescription. Order of settlement
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Consimțământul - actor important în procedura adopției
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Proceduri:
Procedură privind încheierea unei adopții
Legislație conexă :
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...