Noțiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Persoana juridică - Reorganizarea persoanei juridice -
Noțiune

Art. 232. - Reviste (4), Doctrină (4)

Reorganizarea persoanei juridice este operațiunea juridică în care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice și care are ca efecte înființarea, modificarea ori încetarea acestora.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 232 
    Doctrina a definit această noțiune ca fiind operațiunea juridică ce cuprinde cel puțin două persoane juridice și care produce efecte creatoare, modificatoare sau de încetare a lor (G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. All Beck, București, 2001, p. 400). Această definiție își păstrează actualitatea și în reglementarea noului Cod civil. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Reorganizarea persoanei juridice este operațiunea juridică prin care se urmărește înființarea, modificarea ori încetarea unora sau mai multor alte persoane juridice. Operațiunea de restructurare internă a persoanei juridice, ce implică operațiuni cum ar fi lichidarea unor active, vânzarea sau locațiunea unui fond de comerț, relocarea, deschiderea sau închiderea unor sedii secundare, nu este o modalitate de reorganizare în sensul art. 232 noul C. civ..

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Vechea reglementare prevedea însă care sunt formele reorganizării, dispunând în art. 40 că persoana juridică încetează a avea ființă prin comasare, divizare sau dizolvare, detaliind, totodată, condițiile și efectele fiecărei forme în parte (art. 40-44 și art. 46-50 din Decretul nr. 31/1954). 
    Așadar, reorganizarea, prin formele acesteia - comasare și di­viza­re -, era privită ca un mod de încetare a persoanei juridice, dispo­ziții privind reorganizarea persoanelor juridice fiind cuprinse și în legi speciale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Reorganizarea societății prin fuziune reprezintă mecanismul juridic cu ajutorul căruia se realizează amplificarea activității, atrăgând în special concentrarea economică. Într-o atare ipoteză, devin incidente dispozițiile Regulamentului nr. 139/2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (E. Florescu, Dreptul concurenței, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2005, p. 100). 
   2. În ipoteza în care se produc modificări structurale în interiorul unei singure persoane, nu se produce o reorganizare în sensul juridic al operațiunii (C. Stătescu, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1970, p. 437; E. Poenaru, Drept civil. Teoria generală. Persoanele, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001, p. 394). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Reviste:
Delimitări necesare referitoare la modurile de transmisiune și de transformare a obligațiilor în noul Cod civil. Își mai au rostul anumite instituții juridice în dreptul nostru civil?
Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român
Constatarea judiciară a dării în plată și acțiunea în regres - aplicarea în practică a Deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale a României*
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...