Noțiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Capacitatea de folosință -
Noțiune

Art. 34. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de a avea drepturi și obligații civile. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 34. În cadrul acestui articol se regăsesc prevederile art. 5 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, care afost reformulat conform definiției din doctrină. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Atunci, când ne referim la raporturile juridice civile și la conținutul acestor raporturi juridice, capacitatea juridică este denumită capacitatea civilă sau de drept civil. Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor (fizice și juridice) A se vedea art. 28 alin. (1) - (2) noul C. civ..și reprezintă calitatea de afi subiect de drept civil, este aptitudinea generală și abstractă de afi titular de drepturi și obligații civile. Orice persoană are capacitate de folosință și, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exercițiu. Rasa, culoarea, naționalitatea, originea etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenența politică, sindicală, la ocategorie socială ori la ocategorie defavorizată, averea, originea socială, gradul de cultură, precum și orice altă situație similară nu au nicio influență asupra capacității civile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție. Textul art. 34 noul C. civ. ne oferă o definiție legală a capacității de folosință. 
    Capacitatea de folosință este o parte a capacității civile a persoanei fizice, aspect care rezultă și din modul de reglementare. Astfel, capacitatea de folosință este reglementată în secțiunea I a Capitolului I, care este intitulat „Capacitatea civilă a persoanei fizice”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    67 Definiția legală acapacității de folosință este dată de art. 34 C. civ.., potrivit căruia „Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de aavea drepturi și obligații civile”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Capacitatea civilă este o parte a capacității juridice, care constă în aptitudinea persoanei de a-și exercita drepturile civile și de a-și asuma obligații civile, prin încheierea de acte juridice. Ea se împarte în capacitate de folosință și capacitate de exercițiu. 
   2. Capacitatea de folosință este cea care face din individul uman subiect de drept; avem de-a face cu o categorie juridică ce are vocația de a explica tehnic cum se poate ca orice om să fie titular de drepturi și obligații juridice. Prin urmare, capacitatea de folosință nu e un simplu instrument tehnic, dezvoltat în conexiune cu actul juridic, ci o categorie juridică esențială, care face posibilă comprehensiunea juridică a omului ca subiect de drept. Lipsa capacității de folosință valorează negarea personalității juridice a omului, transformarea acestuia în obiect sau în marionetă juridică. Capacitatea de folosință nu e decât sinonimul ființei juridice a omului, ființă care există de la naștere până la moarte (I. Reghini, Ș. Dia­conescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, ed. a 2-a, Ed. Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2008, p. 418). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Noțiune
Durata capacității de folosință
Drepturile copilului conceput
Noțiune
Începutul capacității de exercițiu
Situația minorului căsătorit
Capacitatea de exercițiu anticipată
Capacitatea de exercițiu restrânsă
Regimul unor acte ale minorului
Lipsa capacității de exercițiu
Sancțiune
Reviste:
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român
Capacitatea procesuală de folosință
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Conținutul capacității de folosință a persoanelor juridice - privire comparativă în dreptul român și cel francez prin prisma modificărilor aduse prin Ordonanța nr. 2016-131/10 Februarie 2016
Lipsa capacității procesuale de folosință. Analiză teoretică și practică judiciară
Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Drept civil. Persoanele
Dreptul Afacerilor. Teoria generală. Contractul
;
se încarcă...