Neînțelegerile dintre părinți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autoritatea părintească - Dispoziții generale -
Neînțelegerile dintre părinți

Art. 486. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (6), Librăria Indaco (3)

Ori de câte ori există neînțelegeri între părinți cu privire la exercițiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părintești, instanța de tutelă, după ce îi ascultă pe părinți și luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială, hotărăște potrivit interesului superior al copilului. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dispozițiile generale privind autoritatea părintească preiau parte din prevederile Legii nr. 272/2004, referitoare la: consacrarea principiului interesului superior al copilului (existent, de altfel, cu titlu de exemplu, și în art. 263, 272, 398, 452, 472 noul C. civ.) – alin. (2) al art. 483 noul C. civ., cu referire la art. 2 și art. 31 alin. (2) din Legea nr. 272/2004; soluționarea neînțelegerilor dintre părinți – art. 486 noul C. civ., cu referire la art. 31 alin. (3) din legea mai sus menționată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pe de altă parte, în cadrul procedurilor referitoare la relațiile dintre părinți și copii, dorințele și interesele părinților trebuie, și acestea, ascultate și luate în considerare. Legiuitorul instituie regula ascultării ori acitării obligatorii apărinților ori de câte ori există ocerere de intervenție asupra relației dintre părinți și copii. Bunăoară, rezolvarea neînțelegerilor dintre părinți cu privire la exercițiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părintești are loc cu ascultarea părinților (art. 486 C. civ..), divergențele în legătură cu locuința copilului în cazul părinților care nu locuiesc împreună, se soluționează cu ascultarea părinților [art. 496 alin. (3) C. civ..], la fel și în caz de schimbare alocuinței copilului împreună cu părintele cu care locuiește [art. 497 alin. (2) C. civ..]; totodată, părinții, ca, de altfel, și copilul, vor fi citați în toate cauzele referitoare la filiație, chiar și atunci când nu au calitatea de reclamant sau de pârât (art. 436 C. civ..). Dacă, în aplanarea neînțelegerilor iscate în legătură cu exercițiul autorității părintești, părinții sunt ascultați, ceea ce implică luarea în considerare aopiniei lor, dar fără ca instanța să fie obligată să orespecte, atunci când este vorba de încuviințarea adopției copilului, consimțământul fiecăruia dintre părinții firești ai copilului, inclusiv al părintelui decăzut din exercițiul drepturilor părintești, este condiție de fond aoperațiunii juridice [art. 463 alin. (1) lit. a), respectiv art. 464 alin. (2) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Rolul instanței de tutelă. Exercitarea autorității părintești are loc sub supravegherea instanței de tutelă. Rolul de supraveghere a instanței de tutelă asupra modului de exercitare a autorității părintești se realizează: a) fie prin intervenția anterioară exercitării dreptului care intră în componența autorității părintești, de regulă prin autorizarea unui act și fără de care exercitarea dreptului nu este posibilă [a se vedea, de exemplu, art. 272 alin. (2), art. 502 coroborat cu art. 144 alin. (2), art. 506 noul C. civ.]; b) fie prin arbitrarea divergențelor dintre părinți [de exemplu, art. 496, art. 497 alin. (2), art. 499 alin. (4) noul C. civ.] sau dintre părinți, pe de o parte, și minor sau o altă persoană pe de altă parte [art. 498 alin. (2), art. 495 noul C. civ.]; c) fie după exercitarea dreptului, printr-un control ulterior al modului de exercitare (art. 508 noul C. civ.) (a se vedea, cu privire la rolul și competența instanței de tutelă, comentariul art. 265 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    exercitarea autorității părintești se realizează sub controlul societății, realizat îndeosebi prin intermediul serviciilor publice de asistență socială, înființate de fiecare autoritate publică locală, organismele specializate ale statului [art. 39 din Legea nr. 272/2004, republicată, și art. 508 alin. (1) C. civ..] și al instanței de tutelă [art. 486; art. 494; art. 495; art. 496 alin. (3); art. 497 alin. (2); art. 498 alin. (2); art. 499 alin. (4); art. 505 alin. (2); art. 506 și art. 508 C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    În vederea luării deciziei în privința autorității părintești, instanța de tutelă procedează la ascultarea părinților, a copilului, dacă a împlinit vârsta de 10 ani (sau sub această vârstă, însă numai dacă apreciază că este necesar) și solicită autorității tutelare întocmirea unei anchete psihosociale [în considerarea dispozițiilor art. 229 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 71/2011(362)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Înapoierea copilului de la alte persoane
Locuința copilului
Reviste:
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Suplinirea consimțământului părinților de către instanță în cazul abuzului de drept
Ancheta psihosocială - un mijloc de probă neadaptat cerințelor Codului civil
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Autoritatea părintească
O măsură în interesul copiilor?
Autoritatea părintească comună între teorie și funcționalitate. Exemplul altor sisteme de drept
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Câteva aspecte privind rolul jurisprudenței în exercitarea autorității părintești în caz de divorț
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
;
se încarcă...