Naționalitatea persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Identificarea persoanei juridice -
Naționalitatea persoanei juridice

Art. 225. - Reviste (5), Doctrină (6)

Sunt de naționalitate română toate persoanele juridice al căror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit în România.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 225 
    Naționalitatea persoanei juridice este dată de locul unde își are stabilit sediul. Mutarea sediului în altă țară produce efecte și în privința naționalității persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Determinarea naționalității. Persoana juridică are o naționalitate proprie, distinctă de cea a constituenților săi, naționalitate care se determină în funcție de sediul său real. Dacă sediul său real este în România, entitatea juridică este o persoană juridică română, iar în această calitate ea beneficiază de toate drepturile și își poate asuma toate obligațiile prevăzute de legea română, atâta timp cât actele sale juridice, încheiate prin reprezentanții săi legali, se încadrează în limitele specialității capacității sale de folosință. În ipoteza în care persoana juridică are, pe lângă sediul principal și alte sedii secundare, naționalitatea se va determina în funcție de sediul ei principal. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 225 C. civ.., sunt de naționalitate română toate persoanele juridice al căror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit în România. Având în vedere că persoanele juridice pot avea și sedii secundare, naționalitatea lor va fi stabilită în funcție de locul situării sediului lor principal. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În prezent, dispoziții de drept comun privind identificarea persoanei juridice regăsim în noul Cod civil, în Cartea I "Despre persoane", Capitolul IV, art. 225-231. 
    De asemenea, prevederi legate de atributele de identificare a diferitelor persoane juridice regăsim în legi speciale. Astfel, cu titlu de exemplu, menționăm Legea nr. 26/1990, care conține reglementări privind înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice sau juridice supuse unei astfel de obligații, inclusiv cu referire la identificarea acestora, actul normativ stabilind, în art. 38, faptul că orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Naționalitatea română este noțiunea care explică legătura între persoanele juridice și statul român pe teritoriul căruia s-au constituit sau au fost recunoscute. 
   2. În calitate de membre ale Uniunii Europene, statele membre și persoanele juridice având naționalitatea statului membru au vocația de a dobândi cea de-a doua naționalitate, europeană, în prezent legislația Uniunii stabilind statutul juridic al asociației europene, al societății comerciale europene, al societății cooperative europene și al grupului european de interes economic, iar, în perspectivă, al fundației europene. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Înlocuirea curatorului
Încetarea curatelei
Dispoziții speciale
Elementele constitutive
Calitatea de persoană juridică
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Despre contractul de ipotecă (III)
Asocierea în participație
Societatea simplă
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...