Momentul încheierii căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încheierea căsătoriei - Formalitățile pentru încheierea căsătoriei -
Momentul încheierii căsătoriei

Art. 289. - Reviste (6), Doctrină (4)

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimțământul fiecăruia dintre viitorii soți, ofițerul de stare civilă îi declară căsătoriți.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 289 
    Momentul încheierii căsătoriei este acela în care ofițerul de stare civilă, constatând existența consimțământului fiecăruia dintre soți, îi declară căsătoriți. Acest moment prezintă utilitate practică deoarece, de exemplu, în funcție de acesta vorbim despre efectele căsătoriei (atât sub aspect personal, cât și patrimonial) ori despre valabilitatea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dată fiind relevanța socială ainstituției căsătoriei – dincolo de semnificația sa privată, pentru fiecare persoană în parte – actul juridic al căsătoriei este unul solemn, încheiat în fața ofițerului de stare civilă, cu respectarea unui „protocol” specific, reglementat prin art. 278-289 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Criteriul de stabilire. Momentul încheierii căsătoriei este acela în care viitorii soți sunt declarați căsătoriți de către ofițerul de stare civilă. Unii autori consideră greșită soluția din actuala reglementare, afirmând că ceea ce este esențial în materie de încheiere a actelor juridice, inclusiv a căsătoriei, este exprimarea consimțământului, nicidecum formalitatea declarării încheierii acestuia (T. Bodoașcă, A. Drăghici, I. Puie, Dreptul familiei, p. 65). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Căsătoria se încheie în momentul în care ofițerul de stare civilă, după ce ia consimțământul fiecărui soț, îi declară căsătoriți. Încheierea căsătoriei presupune răspunsul afirmativ al fiecăruia dintre viitorii soți la întrebarea ofițerului de stare civilă dacă vor să se căsătorească unul cu celălalt. În această materie dictonul latin qui tacet, cum loqui potuit et debuit, consentire videtur (cine tace, deși a putut și ar fi trebuit să vorbească, este considerat că a consimțit) nu își găsește aplicare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Locul încheierii căsătoriei
Declarația de căsătorie
Conținutul declarației de căsătorie
Alegerea numelui de familie
Publicitatea declarației de căsătorie
Reînnoirea declarației de căsătorie
Opoziția la căsătorie
Refuzul celebrării căsătoriei
Celebrarea căsătoriei
Martorii la căsătorie
Momentul încheierii căsătoriei
Cazurile de nulitate absolută
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Reviste:
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Moștenirea legală. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor
Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria/Aperçu historique, dans l'espace du droit prive europeen, sur le rôle des fiançailles et des formalites prenuptiales dans l'economie des reglementations sur le mariage/Historical overview, in the background of the private european law, over the role of the engagement and of the prenuptial papers in the light of the regulations regarding marriage
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...