Modurile de încetare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea persoanei juridice - Dispoziții generale -
Modurile de încetare

Art. 244. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5)

Persoana juridică încetează, după caz, prin constatarea ori declararea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Modalități. Persoana juridică încetează prin constatarea ori declararea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege. Încetarea persoanei juridice care nu era supusă înregistrării înseamnă dispariția calității de subiect de drept aacesteia. În cazul persoanelor juridice supuse înregistrării, încetarea persoanei juridice nu înseamnă decât începutul procesului de dispariție asubiectivității juridice, dispariție care are loc pe data radierii persoanei juridice din registrele în care au fost înregistrate. Radierea poate fi considerată decesul oficial al persoanei juridice. În acest sens este art. 251 alin. (1) noul C. civ..

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Reglementarea generală aîncetării persoanei juridice este cuprinsă în art. 244-251 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Fără a ne oferi o definiție a noțiunii de "încetare a persoanei juridice", art. 244 NCC enumeră modurile de încetare a persoanei juridice. 
    Potrivit doctrinei, încetarea persoanei juridice înseamnă "moartea juridică" a subiectului de drept, adică dispariția completă a acestuia din viața juridică(475). 
    De reținut este faptul că încetarea persoanei juridice se deosebește substanțial de dispariția unui subiect de drept în urma reorganizării, întrucât mecanismul reorganizării implică transmiterea de către persoa­nele juridice implicate în operațiune, într-o formă sau alta, a patrimoniilor lor altor persoane juridice existente sau care iau astfel ființă. Așadar, reorganizarea deși antrenează dispariția unor persoane juridice, are ca efect nașterea altor persoane juridice sau mărirea patrimoniului unor persoane juridice existente. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Încetarea activității persoanei juridice este determinată de cauze obiective, cum ar fi imposibilitatea subiectului de drept de a mai îndeplini activitatea propusă prin actul de constituire sau îndeplinirea obiectivului propus; de cauze subiective generate de voința membrilor asociați și care se referă la neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege (reducerea numărului membrilor sub minimul legal, reducerea capitalului social sub nivelul minim legal, neînțelegerile ireconciliabile între membri asociați etc.). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Reglementarea generală aîncetării persoanei juridice este cuprinsă în art. 244-251 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Înregistrarea persoanei juridice
Obligația de verificare a documentelor publicate
Lipsa înregistrării
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Reviste:
Dizolvare. Societate comercială care, deși figurează înregistrată la registrul comerțului cu un sediu pe durată nelimitată, faptic s-a constatat că nu mai desfășoară activitate la acel sediu
Capacitatea procesuală de folosință
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Dizolvare. Societate comercială care, deși figurează înregistrată la registrul comerțului cu un sediu pe durată nelimitată, faptic s-a constatat că nu mai desfășoară activitate la acel sediu
Considerații teoretice și practice referitoare la nulitatea de drept a contractului individual de muncă
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...