Modificarea judiciară | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Modificarea regimului matrimonial -
§2.
Modificarea judiciară

Separația judiciară de bunuri

Art. 370. - Puneri în aplicare (1), Reviste (5), Doctrină (5), Modele (2), Proceduri (3)

(1) Dacă regimul matrimonial al soților este cel al comunității legale sau convenționale, instanța, la cererea unuia dintre soți, poate pronunța separația de bunuri, atunci când celălalt soț încheie acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei. Doctrină (2)

(2) Totodată, instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 357.

(3) Dispozițiile art. 291, 334, 335 și 361 se aplică în mod corespunzător. Doctrină (1), Modele (1)

Efectele între soți

Art. 371. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (5), Proceduri (3)

(1) Separația de bunuri pronunțată de către instanță face ca regimul matrimonial anterior să înceteze, iar soților li se aplică regimul matrimonial prevăzut la art. 360-365. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Între soți, efectele separației se produc de la data formulării cererii, cu excepția cazului în care instanța, la cererea oricăruia dintre ei, dispune ca aceste efecte să li se aplice de la data despărțirii în fapt. Doctrină (1)

Efectele față de terți

Art. 372. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Creditorii soților nu pot cere separația de bunuri, dar pot interveni în cauză. Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 369 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul matrimonial ales, convențional sau legal, este, așa cum precizam anterior (a se vedea nota de la art. 339-340 noul C. civ.), un regim mutabil, putând fi înlocuit cu un alt regim sau cel existent, modificat, fie în temeiul convenției părților (încheiată după cel puți 1 an de la data căsătoriei – potrivit art. 369 noul C. civ.), fie în baza hotărârii judecătorești (art. 370 noul C. civ.). 
    În ceea ce privește modificarea convențională a regimului matrimonial, facem precizarea că, potrivit alin. (2)-(3) ale art. 369 noul C. civ., creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot introduce acțiune revocatorie, în termen de 1 an, calculat diferit, după caz, de la data îndeplinirii formalităților de publicitate ori de la data la care au luat cunoștință de aceste modificări pe altă cale, aceștia putând invoca oricând, pe cale de excepție, inopozabilitatea modificării ori a lichidării regimului matrimonial, atunci când aceste operațiuni au fost făcute în frauda intereselor lor. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    „Ilustrația grafică” are și o„legendă”: viitorii soți nu sunt obligați să se pronunțe explicit dacă doresc un regim convențional sau acceptă regimul legal dar, dacă preferința lor este pentru un regim convențional, sunt obligați să încheie oconvenție matrimonială (art. 329 C. civ..); regimul matrimonial concret219, convențional sau legal, poate fi înlocuit în cursul căsătoriei cu un altul sau regimul existent poate suferi modificări fie în temeiul convenției părților încheiată după cel puțin un an de la data căsătoriei (art. 369 C. civ..), fie în temeiul hotărârii judecătorești (art. 370-372 C. civ..); oricare ar fi regimul matrimonial și indiferent de sorgintea convențională sau legală aacestuia, toate căsătoriile au ca numitor comun patrimonial regimul primar, adică un nucleu de reguli interesând raporturile patrimoniale aplicat soților ca efect al căsătoriei. 
    219 Convenția matrimonială realizată înainte de căsătorie poate fi de asemenea modificată până la data încheierii căsătoriei (art. 336 C. civ..). Se înțelege, înainte de căsătorie numai convenția matrimonială poate fi reconsiderată, nu și regimul matrimonial, întrucât acesta din urmă presupune ocăsătorie încheiată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Posibilitatea modificării judiciare a regimului comunității. Prin dispozițiile alin. (1) al art. 370 noul C. civ. se reglementează posibilitatea unei modificări judiciare a regimului comunității (indiferent de sorgintea legală sau convențională a acestuia), la cererea unuia dintre soți, constând în instituirea unui regim de separație de bunuri, care își va avea temeiul în hotărârea judecătorească. Noțiunea de „interese patrimoniale ale familiei” este una de fapt, al cărei conținut se determină de instanța de judecată de la caz la caz, în baza unei aprecieri suverane, ținând seama de circumstanțele particulare ale cauzei, de gradul de afectare a intereselor familiei, de nivelul de trai și condițiile materiale ale soților etc. Spre exemplu, se poate considera că această condiție este îndeplinită dacă un soț este risipitor, punându-se în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile privind suportarea cheltuielilor căsniciei. Indubitabil, interesul familiei nu se rezumă la o însumare matematică a intereselor individuale ale fiecărui membru al familiei și nici la interesul egoist al unuia dintre soți. Pentru a dispune măsura separației de bunuri, instanța trebuie să stabilească în prealabil și existența unei legături de cauzalitate între actele săvârșite de unul dintre soți și „starea de pericol” pentru comunitatea de bunuri, pe care aceste acte o generează. Nu este neapărat necesar ca efectul grav și dăunător să se fi produs deja, finalitatea edictării acestei dispoziții de protecție fiind evitarea unei stări de pericol. Astfel, se poate admite că incidența textului este atrasă și atunci când pericolul este iminent sau, cel puțin, este foarte probabil să se producă într-un viitor apropiat. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    O asemenea separație de bunuri este precedată de lichidarea comunității de bunuri. 
    Prin urmare, nu mai suntem în prezența unei modificări voluntare a regimului comunității de bunuri, ci a uneia forțate, determinate de comportamentul unuia dintre soți față de comunitatea de bunuri. 
    Credem că pe cale convențională soții pot modifica, ulterior, re­gi­mul separației de bunuri cu regimul comunității de bunuri (legal sau convențional). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cu titlu de sancțiune, atunci când soții au optat pentru regimul comunității legale sau convenționale de bunuri, iar unul dintre soți încheie în privința bunurilor comune acte prin care periclitează interesele patrimoniale ale familiei, celălalt soț poate solicita instanței de judecată (instanța de tutelă, adică judecătoria de la locul unde se află bunurile, dacă printre acestea sunt imobile sau de la domiciliul pârâtului, dacă este vorba numai de bunuri mobile) să dispună separația de bunuri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Reviste:
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (II)
Contractul de donație. Căsătorie încheiată în regimul separației de bunuri (decizia nr. 757 din data de 8 iulie 2009 - C.A. Bacău)
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei/Des regimes patrimoniaux en ce qui concerne les couples hors mariage/Property regimes in the case of couples outside marriage
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Proceduri:
Procedură privind înscrierile sau notările în cartea funciară
Procedură privind notarea în cartea funciară
Procedură privind radierea din cartea funciară
;
se încarcă...