Modificarea convenției matrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții comune - Alegerea regimului matrimonial -
Modificarea convenției matrimoniale

Art. 336. - Reviste (2), Doctrină (4), Modele (2)

Convenția matrimonială poate fi modificată înainte de încheierea căsătoriei, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 330 și 332. Dispozițiile art. 334 și 335 sunt aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 336 
    Modificarea convenției matrimoniale este posibilă numai înainte de încheierea căsătoriei, cu respectarea dispozițiilor privitoare la încheierea și obiectul acesteia (art. 330 și 332 noul C. civ.), precum și cu îndeplinirea condițiilor privitoare la publicitatea convenției (art. 334-335 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    219 Convenția matrimonială realizată înainte de căsătorie poate fi de asemenea modificată până la data încheierii căsătoriei (art. 336 C. civ..). Se înțelege, înainte de căsătorie numai convenția matrimonială poate fi reconsiderată, nu și regimul matrimonial, întrucât acesta din urmă presupune ocăsătorie încheiată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Modificarea convenției matrimoniale. De regulă, convenția matrimonială se încheie înainte de căsătorie, de către viitorii soți, producând efecte numai de la data încheierii căsătoriei. Până la acest moment nu există încă un regim matrimonial aplicabil, regimul matrimonial fiind dependent temporal de instituția căsătoriei. Așa cum se prevede expres în conținutul normativ al art. 336, convenția matrimonială poate fi modificată până la momentul celebrării căsătoriei, cu respectarea acelorași condiții de fond și de formă. Această modificare poate avea ca obiect chiar înlocuirea regimului matrimonial inițial ales de viitorii soți, după cum poate să privească doar anumite modificări în cadrul aceluiași regim matrimonial. Și în cazul modificărilor aduse convenției matrimoniale inițiale trebuie respectate formalitățile de publicitate reglementate de art. 334 noul C. civ., în caz contrar sancțiunea care intervine fiind aceea a inopozabilității respectivelor modificări – art. 335 noul C. civ..

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Modificarea regimului matrimonial este legal consacrată, ea putând avea loc pe cale convențională sau judiciară. 
   194.1. Modificarea convențională. Termen prohibitiv. Modificarea convențională a regimului matrimonial poate interveni, prin voința soților, numai după trecerea a cel puțin unui an de la încheierea căsă­toriei. În acest sens, soții vor modifica convenția matrimonială (dacă aceasta a fost încheiată) ori vor încheia o convenție matrimonială (dacă o asemenea convenție nu există, în cazul în care soții au optat inițial pentru regimul comunității legale), care îmbracă forma înscrisului autentic notarial. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Încheierea convenției matrimoniale
Simulația convenției matrimoniale
Obiectul convenției matrimoniale
Clauza de preciput
Publicitatea convenției matrimoniale
Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Modificarea convenției matrimoniale
Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Nulitatea convenției matrimoniale
Condiții
Separația judiciară de bunuri
Efectele între soți
Efectele față de terți
Motive de divorț
Condiții
Condiții
Procedura
Reviste:
Este clauza de preciput o liberalitate?
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
;
se încarcă...