Modificarea consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Consiliul de familie -
Modificarea consiliului de familie

Art. 127. - Doctrină (3)

În afară de cazul prevăzut la art. 131, alcătuirea consiliului de familie nu se poate modifica în timpul tutelei, afară numai dacă interesele minorului ar cere o asemenea schimbare sau dacă, prin moartea ori dispariția unuia dintre membri, ar fi necesară completarea.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Componența consiliului de familie nu poate fi modificată în timpul tutelei, excepție făcând următoarele situații: a) când interesele minorului impun o asemenea măsură; b) dacă tutorele cere instituirea unui nou consiliu, când instanța, fiind învestită să soluționeze plângeri formulate potrivit prezentei reglementări, a hotărât de cel puțin două ori, în mod definitiv, împotriva deciziilor consiliului de familie; c) când, prin moartea ori dispariția unuia dintre membri, ar fi necesară completarea. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Continuitatea consiliului de familie. În vederea asigurării continuității în activitatea de supraveghere a modului de desfășurare a tutelei, componența consiliului de familie nu se va modifica decât pentru motivele evidente reprezentate de protejarea intereselor minorului (și care nu ar fi posibilă decât prin schimbarea componenței consiliului de familie), respectiv, în cazul în care unul dintre membri decedează sau este dispărut și este necesară completarea componenței consiliului. Desigur, pentru completarea componenței consiliului de familie în aceste cazuri, pot fi luați în considerare și cei doi supleanți, numiți în aceleași condiții ca și membrii consiliului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În principiu, componența consiliului de familie nu poate fi modificată în timpul tutelei. La fel ca și tutorele, membrii consiliului de familie sunt obligați să continue îndeplinirea sarcinilor lor pe tot parcursul tutelei, cu excepția situației în care nu ar mai putea să continue din cauza bolii, a infirmității, a felului activităților desfășurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate. Cu toate acestea, dacă interesele minorului ar cere o asemenea schimbare sau dacă, prin moartea sau dispariția unuia dintre membri, ar fi necesară completarea, structura consiliului de familie se poate modifica (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 381). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...