Moartea tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Încetarea tutelei -
Moartea tutorelui

Art. 157. - Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul morții tutorelui, moștenitorii săi sau orice altă persoană dintre cele prevăzute la art. 111 au datoria de a înștiința, de îndată, instanța de tutelă.

(2) Până la numirea unui nou tutore, moștenitorii vor prelua sarcinile tutelei. Dacă sunt mai mulți moștenitori, aceștia pot desemna, prin procură specială, pe unul dintre ei să îndeplinească în mod provizoriu sarcinile tutelei. Doctrină (1)

(3) Dacă moștenitorii sunt minori, înștiințarea instanței de tutelă se poate face de orice persoană interesată, precum și de cele prevăzute la art. 111. În acest caz, moștenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei, ci instanța de tutelă va numi de urgență un curator special, care poate fi executorul testamentar. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 157 
    Moștenitorii tutorelui sau orice persoană dintre cele prevăzute la art. 111 noul C. civ. sunt datori să înștiințeze de îndată instanța de tutelă cu privire la moartea tutorelui. 
    Până la numirea unui nou tutore, moștenitorii vor prelua sarcinile tutelei. În cazul în care moștenitorii sunt minori, instanța de tutelă va numi un curator special. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Titularii obligației de înștiințare ainstanței de tutelă. Pentru ase asigura oprotecție eficientă aintereselor minorului, legiuitorul ainstituit pentru anumite categorii de persoane, dată fiind legătura pe care acestea opot avea cu minorul, obligația de aîn înștiința instanța de tutelă cu privire decesul tutorelui. Astfel, potrivit alin. (1) al art. 157 noul C. civ., au această obligație moștenitorii tutorelui și persoanele prevăzute la art. 111 noul C. civ.. Așa cum s-a arătat anterior, acestea din urmă au obligația ca, de îndată ce află de existența unui minor lipsit de îngrijire părintească, să anunțe instanța de tutelă. Aceste persoane au însă un rol important și în anumite situații care se ivesc pe parcursul exercitării tutelei. Astfel, ele pot sesiza instanța de tutelă ori de câte ori iau cunoștință de săvârșirea de către tutore aunor acte păgubitoare pentru minor (art. 155 noul C. civ.), precum și atunci când iau cunoștință despre decesul tutorelui, potrivit alin. (1) al prezentului articol (acest din urmă caz fiind oobligație legală). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Moartea tutorelui constituie un caz de încetare a funcției tutorelui. Ca o excepție de la caracterul personal al tutelei, atribuțiile acestuia vor trece asupra moștenitorilor, astfel încât, până la numirea unui nou tutore de către instanța de tutelă, minorul să nu rămână lipsit de protecție. Numai în situația în care și moștenitorii tutorelui sunt minori, se va institui curatela. Obligația de predare a bunurilor minorului revine moștenitorilor tutorelui. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    1044 Potrivit art. 157 alin. (2) noul C. civ., în cazul morții tutorelui, „până la numirea unui nou tutore, moștenitorii vor prelua sarcinile tutelei. Dacă sunt mai mulți moștenitori, aceștia pot desemna, prin procură specială, pe unul dintre ei să îndeplinească în mod provizoriu sarcinile tutelei.” În acest context, tutorele provizoriu va fi ținut să repare, întocmai ca cel definitiv, toate prejudiciile cauzate de către minor ori de către cel pus sub interdicție, iar, dacă sunt mai mulți moștenitori, aceștia vor răspunde solidar față de victimă. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dacă moștenitorii sunt minori, instanța de tutelă va numi de urgență un curator special [art. 157 alin. (3) C. civ..]. Coroborând prevederile art. 157 alin. (3) cu cele ale art. 113 C. civ.. ajungem la concluzia că instanța de tutelă va numi un curator special și dacă moștenitorii tutorelui fac parte dintr-o altă categorie de persoane care, potrivit art. 113 C. civ.., nu pot fi tutore. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Darea de seamă generală
Predarea bunurilor
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Aspectele speciale privind regimul nulității
Reviste:
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Succesiuni internaționale
;
se încarcă...