Mențiuni obligatorii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Identificarea persoanei juridice -
Mențiuni obligatorii

Art. 231. - Reviste (2), Doctrină (4)

Toate documentele, indiferent de formă, care emană de la persoana juridică trebuie să cuprindă denumirea și sediul, precum și alte atribute de identificare, în cazurile prevăzute de lege, sub sancțiunea plății de daune-interese persoanei prejudiciate.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 231 
    Persoana juridică este obligată să menționeze pe toate documentele pe care le emană atributele de identificare specifice formei sale de organizare, dintre care nu pot să lipsească în nici un caz denumirea și sediul. În cazul în care lipsa mențiunilor obligatorii cauzează prejudicii terților, persoana juridică va trebui să le acopere. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Enumerare. Înscrisurile care emană de la persoana juridică (facturi, corespondență comercială, oferte și acceptări de oferte, cereri, apărări etc.) trebuie să indice denumirea, sediul și celelalte atribute de identificare. Mențiunea „în cazurile prevăzute de lege” nu se referă la denumire și sediu (care trebuie indicate întotdeauna), ci la celelalte atribute de identificare. Așa cum am arătat mai sus, în litigii în care reclamant este o societate comercială, în cererea de chemare în judecată se trec și numărul de înregistrare în registrul comerțului și de înregistrare fiscală a acesteia, precum și contul bancar. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În prezent, dispoziții de drept comun privind identificarea persoanei juridice regăsim în noul Cod civil, în Cartea I "Despre persoane", Capitolul IV, art. 225-231. 
    De asemenea, prevederi legate de atributele de identificare a diferitelor persoane juridice regăsim în legi speciale. Astfel, cu titlu de exemplu, menționăm Legea nr. 26/1990, care conține reglementări privind înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice sau juridice supuse unei astfel de obligații, inclusiv cu referire la identificarea acestora, actul normativ stabilind, în art. 38, faptul că orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Potrivit legii, denumirea sau firma sunt elemente de identificare a persoanelor juri­dice, firma fiind atributul comerciantului (pentru comerciantul persoană fizică numele, iar pentru comerciantul persoana juridică denumirea sub care își exercită comerțul și sub care semnează). Legea obligă societățile comerciale, cooperatiste, bancare, de asigurare și reasigurare, companiile naționale, grupurile de interes economic și oricare altă entitate care are calitatea de comerciant și sediul în România să înregistreze denumirea, care trebuie să cuprindă elementele descrise expres de lege pentru fiecare tip de societate, inclusiv pentru firma sucursalelor (Legea nr. 26/1990). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Reviste:
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Despre contractul de ipotecă (III)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...