Menținerea adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Încetarea adopției -
Menținerea adopției

Art. 481. - Jurisprudență, Doctrină (6)

Instanța poate respinge cererea privind nulitatea dacă menținerea adopției este în interesul celui adoptat. Acesta este întotdeauna ascultat, dispozițiile art. 264 aplicându-se în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de dispozițiile art. 60-66 din Legea nr. 273/2004, observăm modificări semnificative în ceea ce privește instituția încetării adopției. Astfel: 
    a) reglementarea, prin art. 477-478 noul C. civ., aîncetării adopției prin desfacerea adopției (privită drept sancțiune), dispusă, la cererea adoptatorului sau aadoptatului, pentru fapte grave, săvârșite cu vinovăție de către adoptat, respectiv adoptator (atentat la viața adoptatorului sau aadoptatului, precum și aascendenților sau adescendenților acestora; săvârșirea, față de adoptator sau adoptat, aunor fapte penale pentru care se reține opedeapsă privativă de libertate de cel puțin 2 ani); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pentru aevalua interesului adoptatului, instanța este obligată să procedeze la ascultarea acestuia ori de câte ori adoptatul are peste 10 ani; de asemenea, poate fi ascultat, facultativ așadar, copilul care nu aîmplinit 10 ani (art. 481 coroborat cu art. 264 C. civ..). Opinia adoptatului nu este decisivă, nu obligă instanța, ci va fi luată în considerare ținându-se seama de vârsta și de gradul său de maturitate [art. 264 alin. (4) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Posibilitatea respingerii cererii privind nulitatea. Prin ipoteză, atunci când în cadrul soluționării acțiunii în constatarea nulității absolute sau în anularea adopției a fost dovedită temeinicia cererii reclamantului, cu toate acestea instanța poate hotărî respingerea cererii dacă apreciază că menținerea, iar nu desfacerea adopției, este în interesul adoptatului. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Instanța poate respinge cererea privind anularea sau constatarea nulității absolute a adopției dacă, în aprecierea sa, menținerea adopției este în interesul celui adoptat. 
    Prin ipoteză, în cadrul soluționării acțiunii în anularea adopției sau în constatarea nulității absolute a adopției a fost dovedită temeinicia cererii reclamantului, cu toate acestea instanța poate hotărî respingerea cererii dacă apreciază că menținerea, iar nu desfacerea adopției, este în interesul adoptatului. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Astfel, poate fi menținută adopția anulabilă în cazul în care instanța constată că menținerea adopției este în interesul celui adoptat, care va fi ascultat întotdeauna, dacă a împlinit vârsta de 10 ani. 
    Totodată, în cazul în care adopția s-a încheiat în alte scopuri decât cel al ocrotirii interesului minorului ori cu încălcarea cerințelor de fond și/sau de formă, instanța va putea respinge cererea privind nulitatea adopției, dacă va constata că menținerea adopției este în interesul celui adoptat, care va fi ascultat întotdeauna, dacă a împlinit vârsta de 10 ani. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Nulitatea absolută a adopției
Menținerea adopției
Efectele încetării adopției
Noțiune
Bunurile mobile și imobile
Bunurile imobile
Bunurile care rămân sau devin imobile
Bunurile mobile
Bunurile mobile prin anticipație
Universalitatea de fapt
Regulile aplicabile drepturilor purtând asupra bunurilor
Bunurile fungibile și bunurile nefungibile
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...