Măsurile disciplinare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autoritatea părintească - Drepturile și îndatoririle părintești -
Măsurile disciplinare

Art. 489. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Măsurile disciplinare nu pot fi luate de părinți decât cu respectarea demnității copilului. Sunt interzise luarea unor măsuri, precum și aplicarea unor pedepse fizice, de natură a afecta dezvoltarea fizică, psihică sau starea emoțională a copilului.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește drepturile și îndatoririle părintești, acestea nu sunt cu mult diferite de cele existente în reglementarea coroborată adispozițiilor Codului familiei (art. 100-107) și ale Legii nr. 272/2004 (art. 8, 25, 28, 32, 62). 
    Subliniem, însă, câteva aspecte de noutate: 
    a) consacrarea expresă afaptului că părintele minor, care aîmplinit 14 ani, are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, nu și pe cele referitoare la bunurile acestuia (pentru acestea din urmă, ase vedea și art. 62 din Legea nr. 272/2004); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Știm cu toții, în viața reală îndrumarea copilului nu se poate realiza numai pe calea colaborării, uneori este nevoie de „recuzita părintească” mai fermă care să influențeze în sensul dorit sau să corijeze comportamentul copilului în familie și în afara ei. Legiuitorul nu exclude ideea de corecție acopilului, dar cere ca măsurile disciplinare să fie luate de părinți cu respectarea demnității copilului și interzice luarea unor măsuri, precum și aplicarea unor pedepse fizice, de natură aafecta dezvoltarea fizică, psihică sau starea emoțională acopilului (art. 489 C. civ..). În același sens, potrivit Legii nr. 272/2004, sunt interzise pedepsele corporale sub orice formă, la fel și orice alte tratamente umilitoare sau degradante ori privarea copilului de drepturile sale, de natură să pună în pericol viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică, atât în familie, cât și în orice instituție care asigură protecția, îngrijirea sau educarea copiilor (art. 33, art. 95). „Derapajele” în exercitarea așa-zisei „corecții părintești”, dacă îmbracă forma abuzului sau arelelor tratamente, punând în pericol viața, sănătatea ori dezvoltarea copilului, poate atrage decăderea părinților din exercițiul drepturilor părintești [art. 508 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Legislație relevantă. Art. 33 din Legea nr. 272/2004, republicată, prevede că „Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se află în legătură cu dezvoltarea fizică, psihică sau care afectează starea emoțională a copilului. 
    Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată (M.Of. nr. 205 din 24 martie 2014), „orice acțiune sau inacțiune intenționată, cu excepția acțiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârșită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale, emoționale ori psihologice, inclusiv amenințarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate” este calificată ca act de violență familială. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Potrivit art. 28 din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul la res­pectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pe­depselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. Măsu­rile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu dem­nitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se află în legătură cu dezvoltarea fizică, psihică sau care afectează starea emoțională a copilului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În cazul în care un copil, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților săi, se pot lua măsurile de protecție alternativă enumerate de Legea nr. 272/2004, care includ instituirea tutelei, măsurile de protecție specială, adopția. În prezent, tutela și adopția sunt reglementate de Codul civil, iar măsurile de protecție specială sunt instituite conform Capitolului 3 din Legea nr. 272/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Înapoierea copilului de la alte persoane
Locuința copilului
Schimbarea locuinței copilului
Schimbarea felului învățăturii ori al pregătirii profesionale
Obligația de întreținere
Reviste:
Autoritatea părintească
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Dreptul la demnitate în concepția C. civ.*
Case naționalizate: drept de cumparare pentru chiriași la stat
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, referitor la chiriași, care pe lângă dreptul de preempțiune, au și dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinația de locuințe, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Exercitarea autorității părintești după divorț
;
se încarcă...