Măsuri provizorii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Tutorele -
Măsuri provizorii

Art. 116. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Cel chemat la tutelă în conformitate cu dispozițiile art. 114 nu poate fi înlăturat de către instanță fără acordul său decât dacă se află în vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 113 sau dacă prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate. Reviste (1)

(2) În cazul în care cel chemat la tutelă este numai temporar împiedicat în exercitarea atribuțiilor ce i-au fost conferite, instanța de tutelă, după încetarea împiedicării, îl numește tutore la cererea sa, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea tutelei. Până atunci, instanța desemnează un tutore provizoriu.

(3) După trecerea celor 6 luni, dacă persoana desemnată nu a cerut numirea sa ca tutore, cel numit provizoriu tutore rămâne să îndeplinească în continuare sarcinile tutelei până la numirea unui tutore în condițiile art. 118.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deoarece voința părinților este suverană, numirea tutorelui de către aceștia prin modalitățile reglementate de art. 114 noul C. civ. nu poate fi înlăturată de instanța de tutelă, fără acordul celui indicat, decât dacă se află într-unul dintre cazurile de incompatibilitate reglementate de art. 113 noul C. civ. sau dacă prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate. 
    În ipoteza în care există osituație temporară, ce nu-i permite celui numit de părinți să-și exercite atribuțiile tutelare, instanța poate numi un tutore provizoriu. Provizoratul durează până la momentul încetării împiedicării sau după expirarea unui termen de 6 luni. La momentul expirării acestei perioade, dacă cel numit ca tutore de către părinți nu-și poate îndeplini atribuțiile tutelare, instanța va proceda la numirea unui tutore în condițiile art. 118 noul C. civ., tutorele numit provizoriu rămânând să îndeplinească sarcinile tutelei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Cazuri de înlăturare atutorelui desemnat. În cazul desemnării tutorelui de către părinți, în condițiile art. 114 noul C. civ., înlocuirea acestuia poate avea loc numai cu acordul său. Instanța de tutelă poate interveni și îndepărta tutorele desemnat de părinți, fără acordul acestuia, numai în cazul în care: 
    a) tutorele desemnat se află într-unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 113 noul C. civ.. Acest caz de înlăturare reprezintă, de fapt, oaplicație aart. 113 alin. (2) noul C. civ. care prevede că în cazul survenirii unui caz de incompatibilitate după începerea activității, tutorele va fi înlocuit după aceeași procedură prin care instanța de tutelă numește un tutore (a se vedea supra comentariul de la art. 113 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În principiu, persoana desemnată de către părinte nu poate fi înlăturată de la nu­mire de către instanța de tutelă. Prin excepție, înlăturarea de la numire este posibilă în următoarele cazuri: a) persoana desemnată este de acord să fie înlăturată; b) persoana de­­semnată se află în vreunul dintre cazurile prevăzute de lege în care nu poate fi numită tu­tore; c) prin numirea persoanei desemnate interesele minorului ar fi periclitate (D. Lupașcu, C.M. Crăciunescu, op. cit., p. 389). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Reviste:
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...