Lipsa organelor de administrare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Capacitatea de exercițiu -
Lipsa organelor de administrare

Art. 210. - Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Până la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. Reviste (9)

(2) Actele juridice încheiate de către fondatori sau de către persoanele desemnate cu depășirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului, pentru înființarea persoanei juridice, precum și actele încheiate de alte persoane nedesemnate obligă persoana juridică în condițiile gestiunii de afaceri. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ținut față de terți dacă aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă obligația contractată, în afara cazului când prin contract a fost exonerat de această obligație.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ceea ce ne privește dorim ab initio să remarcăm faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (3) noul C. civ.: „raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut”. Mai mult, conform dispozițiilor art. 210 noul C. civ., „până la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau juridice desemnate în acest scop”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Până la constituirea organelor de conducere, persoana juridică va fi condusă de către fondatori sau de către acele persoane indicate în actele constitutive. 
    În cazul încheierii unor acte juridice cu depășirea puterilor conferite prin lege ori statut, persoana juridică va putea fi ținută să le respecte în condițiile gestiunii de afaceri. În această situație, dacă persoana juridică nu se constituie, ori nu ratifică obligația contractată, cel care a contractat va rămâne personal ținut față de terții cocontractanți. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Până la constituirea organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. Actele juridice astfel încheiate de către persoanele competente, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, în vederea dobândirii personalității juridice, sunt însăși actele persoanei juridice. Însă, cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ținut față de terți dacă aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă obligația contractată, în afara cazului când prin contract afost exonerat de această obligație. Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut A se vedea prevederile art. 205 alin. (3) - (4) și art. 209-210 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Exercitarea temporară afuncției de organ de administrare. Conform art. 209 alin. (1) noul C. civ., persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Pluralul folosit de lege demonstrează că textul se referă nu la data constituirii persoanei juridice, ci la data constituirii organelor de administrare. De aici rezultă că textul preconizează existența unei persoane juridice fără organe de administrare. Concluzia este întărită de faptul că art. 210 noul C. civ. se referă la lipsa organelor de administrare. Cum persoana juridică este oformă de organizare, și nu oentitate organică dotată cu voință intrinsecă, trebuie ca alte persoane să exprime totuși voința persoanei juridice în perioada în care nu există încă sau nu mai există organe de administrare. Art. 210 noul C. civ. optează pentru fondatori sau pentru persoanele fizice sau juridice desemnate „în acest scop”, adică acela de aexercita temporar, provizoriu, funcția de organ de administrare al persoanei juridice. Pe de altă parte, una dintre premisele personalității juridice este organizarea de sine stătătoare. Inexistența – originară sau survenită – aorganelor de administrare apersoanei juridice poate să ridice problema inexistenței sau dispariției organizării de sine stătătoare, cu consecința neutralizării personalității juridice. În cazul persoanelor juridice de drept public, organele de administrare sunt, de regulă, singurele elemente din structura organizatorică aacestora, dar lipsa organelor persoanei juridice de drept public este puțin probabilă. În cazul persoanelor juridice instrumentalizate de fondatori (spre exemplu, societăți – vehicul special din cadrul grupului de societăți), clonarea organelor de administrare ale fondatorilor cu organele de administrare ale persoanei juridice – vehicul special este nu numai posibilă, ci chiar frecventă în practică, iar oastfel de dedublare echivalează cu lipsa organelor de administrare ale persoanei juridice – vehicul special. În orice caz, persoanele juridice de tip asociativ nu au în structura lor organică și funcțională doar organe de administrare, ci și organe deliberative (cum ar fi adunarea generală aasociaților) și organe de control și supraveghere (cum ar fi consiliul de supraveghere în societățile pe acțiuni care au adoptat sistemul dualist de administrare sau cenzorii ori auditorii interni). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Rezolvarea acestei probleme, deși nu foarte clară, ogăsim în art. 210 C. civ.., pe care-l vom reproduce integral: „Art. 210: Lipsa organelor de administrare. (1) Până la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Între decizia de afaceri și delapidare. Un studiu de caz
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Capacitatea juridică a societății comerciale
ÎCCJ a decis cum poate fi reprezentată o persoană juridică în fața instanțelor de judecată
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Capacitatea juridică a societății comerciale
II. Decizia nr. 9/2016
Principiul dreptului la apărare în cadrul executării silite
Studiu de caz - Despre confuzia instituțiilor privind capacitatea de exercițiu a persoanei juridice
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...