Lipsa înregistrării | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea persoanei juridice - Înregistrarea persoanei juridice -
Lipsa înregistrării

Art. 202. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Dacă înregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridică nu se consideră legal înființată cât timp înregistrarea nu a fost efectuată. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dacă însă înregistrarea este cerută numai pentru opozabilitate față de terți, actele sau faptele juridice făcute în numele sau în contul persoanei juridice, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută în acest scop de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care se face dovada că aceștia cunoșteau că publicitatea nu a fost îndeplinită.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Lipsa înregistrării persoanei juridice poate avea două efecte în funcție de rolul pe care-l joacă această înregistrare. În situația în care înregistrarea are caracter constitutiv, în lipsa acesteia persoana juridică nu se consideră legal înființată. Dacă înregistrarea este cerută pentru a fi asigurată opozabilitatea, lipsa înregistrării va avea ca efect inopozabilitatea actelor și faptelor încheiate în numele persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiție prealabilă obținerii personalității juridice. Lipsa înregistrării înseamnă lipsa personalității juridice pentru societăți, organizații cooperatiste, grupuri de interes economic, regii autonome, toate aceste entități fiind supuse înregistrării în registrul comerțului ca o condiție prealabilă obținerii personalității juridice. 
    2. Inopozabilitatea față de terți. Lipsa înregistrării nu înseamnă însă lipsa personalității juridice în cazul fundațiilor, asociațiilor și al altor entități față de care legea nu impune înregistrarea pentru dobândirea personalității juridice. Lipsa înregistrării, în cazul acestora, antrenează inopozabilitatea față de terți a actelor sau faptelor săvârșite în numele sau în contul persoanei juridice. În fapt, suntem în prezența unei inopozabilități a personalității juridice însăși a entității în numele sau pe seama căreia s-a contractat ori s-au săvârșit faptele generatoare de efecte juridice. Terții care intră în relații juridice cu o astfel de entitate, dacă sunt de bună-credință, pot invoca răspunderea fondatorilor sau asociaților persoanei juridice pentru toate obligațiile contractate sau generate în numele ori pe seama acesteia. Totuși, dacă persoana juridică face dovada că terții cunoșteau că publicitatea nu a fost îndeplinită și totuși au contractat cu aceasta, atunci terții respectivi nu vor mai putea invoca inopozabilitatea.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   38. Încheierea judecătorului delegat prin care s-a dispus înmatricularea unei societăți în registrul comerțului poate fi cenzurată doar în urma unui recurs declarat în condițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990, și nu pe calea unei cereri de radiere întemeiate pe dispozițiile art. 25 din același act normativ, întrucât cererea de radiere poate avea în vedere doar modificări ulterioare mențiunii în registrul comerțului, constând în desființarea actului ce a stat la baza efectuării acesteia. În calea de atac a recursului declarat împotriva încheierii judecătorului delegat se analizează legalitatea și temeinicia acesteia, avându-se în vedere toate înscrisurile depuse încă de la momentul înregistrării cererii de înmatriculare (Trib. București, s. com., sent. nr. 6602/2004, nepublicată). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Obligația de înregistrare generează un efect negativ, în sensul că faptele sau actele care nu sunt înregistrate nu pot fi opuse terților, și un efect pozitiv, în sensul că actele și faptele înregistrate devin instantaneu opozabile terților. 
   2. Încheierea judecătorească prin care se admite cererea de înscriere are efect consti­tutiv și de recunoaștere a asociației, fundației, federației etc., iar înscrierea lor și a filialelor acestora în Registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și înmatricularea societăților comer­ciale ori a filialelor acestora în Registrul comerțului reprezintă publicitatea sau încunoștințarea terților asupra existenței unor noi subiecte de drept, adică a dobândirii calității de persoane juridice. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   38. Încheierea judecătorului delegat prin care s-a dispus înmatricularea unei societăți în registrul comerțului poate fi cenzurată doar în urma unui recurs declarat în condițiile art. 6 din Legea nr. 26/1990, și nu pe calea unei cereri de radiere întemeiate pe dispozițiile art. 25 din același act normativ, întrucât cererea de radiere poate avea în vedere doar modificări ulterioare mențiunii în registrul comerțului, constând în desființarea actului ce a stat la baza efectuării acesteia. În calea de atac a recursului declarat împotriva încheierii judecătorului delegat se analizează legalitatea și temeinicia acesteia, avându-se în vedere toate înscrisurile depuse încă de la momentul înregistrării cererii de înmatriculare (Trib. București, s. com., sent. nr. 6602/2004, nepublicată). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Aspectele speciale privind regimul nulității
Efectele nulității
Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Înregistrarea persoanei juridice
Obligația de verificare a documentelor publicate
Lipsa înregistrării
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...