Lipsa discernământului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea căsătoriei - Nulitatea relativă a căsătoriei -
Lipsa discernământului

Art. 299. - Puneri în aplicare (1), Reviste (2), Doctrină (4)

Este anulabilă căsătoria încheiată de persoana lipsită vremelnic de discernământ.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Căsătoria încheiată de persoana lipsită vremelnic de discernământ este și ea lovită de nulitate relativă, considerând că, în lipsa unei formulări clare atextului, lipsa vremelnică adiscernământului se raportează la momentul încheierii căsătoriei, așa cum este statuat în dreptul comun – art. 1205 alin. (1) noul C. civ.. Amintim că, în accepțiunea Codului familiei, se distingeau două ipoteze: prima în care se reținea nulitatea absolută (art. 19, coroborat cu art. 9 Codul familiei. – în cazul persoanei lipsite vremelnic de facultățile mintale, câtă vreme aceasta nu avea discernământul faptelor sale) și adoua care reținea nulitatea relativă [art. 21 alin. (1), coroborat cu art. 10 teza aII-a Codul familiei. – cazul dolului reticent]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    83 Starea de alienație mintală se instalează pe parcursul vieții ți exprimă înstrăinarea (alienarea) acesteia de propriul său psihic și de interrelațiile sociale; alienatul mintal manipulează cu dificultate realitatea înconjurătoare, reacționează în raport de propria sa lume și prin aceasta iese din sfera realului, nu are capacitatea de a nega sau evalua actele sale deoarece pierde simțul critic – dominat de imaginația sa, pierde sensul axiologic al adaptării la norme de conduită. Debilitatea mintală este nativă. Ea reprezintă o stare marginală limită între normalitate și boala psihică, cu afectarea predominantă a funcțiilor de cunoaștere și exprimă o dezvoltare dizarmonică a personalității, care determină incapacitatea persoanei, permanentă sau episodică, de integrare în ambianța socială. A se vedea D. Perju-Dumbravă, Expertiza medico-legală în practica judiciară, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1999, p. 258-259. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Preliminarii. Lipsa vremelnică a discernământului unuia din soți atrage nulitatea relativă a căsătoriei. Textul nu precizează în mod explicit, dar legiuitorul are în vedere, fără îndoială, lipsa vremelnică a discernământului în chiar momentul încheierii căsătoriei. 
    În reglementarea anterioară, regimul sancționator prescris pentru ipoteza căsătoriei încheiate de cel vremelnic lipsit de facultăți mintale era diferențiat după cum, raportat la momentul încheierii căsătoriei, lipsa vremelnică afacultăților mintale a„retras” sau nu discernământul soțului în cauză, fiind incidentă nulitatea absolută în cazul lipsei vremelnice afacultăților mintale câtă vreme persoana nu avea discernământul faptelor sale (art. 19 coroborat cu art. 9 Codul familiei.) și anulității relative în cazul în care lipsa vremelnică afacultăților mintale, care nu aînlăturat discernământul în momentul exprimării consimțământului, era consecința unei maladii ce nu afost adusă la cunoștința viitorului soț, fiindu-i viciat în acest fel consimțământul prin dol reticent [art. 21 alin. (1) coroborat cu art. 10 Codul familiei.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 299 
   1. Este lovită de nulitate relativă căsătoria încheiată de o persoană care vremelnic este lipsită de discernământ. Sancțiunea intervine în cazul în care căsătoria se încheie în intervalul de timp în care persoana era lipsită temporar de discernământul faptelor sale. 
   2. Lipsa temporară de discernământ împiedică persoana să exprime un consimțământ liber, valabil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Refuzul celebrării căsătoriei
Celebrarea căsătoriei
Martorii la căsătorie
Momentul încheierii căsătoriei
Cazurile de nulitate absolută
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Consimțământul la căsătorie potrivit actualului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...