Limite | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Respectul vieții private și al demnității persoanei umane -
Limite

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4)

(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secțiune atingerile care sunt permise de lege sau de convențiile și pactele internaționale privitoare la drepturile omului la care România este parte. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună-credință și cu respectarea pactelor și convențiilor internaționale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secțiune. Jurisprudență, Reviste (6)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 75  
    Cerințele prevăzute la alin. (2) sunt cumulative. Buna-credință în exercitarea drepturilor și libertăților constituționale se interpretează coroborat cu respectarea pactelor și aconvențiilor internaționale la care România este parte, precum și cu jurisprudența curților cu atribuții în verificarea respectării acestora, normă care este concordantă cu prevederile art. 20 din Constituție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Limite permise de lege, convenții sau pacte internaționale 
    1.Limitări stabilite de autorități. Drepturile prevăzute de art. 70-73 noul C. civ. inclusiv, consacrate respectului vieții private și demnității persoanei, nu sunt nelimitate, fiecare din articolele citate făcând referire la împrejurarea că ele pot fi restrânse în limitele prevăzute de art. 75 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În privința acestor restrângeri art. 70 alin. (2) C. civ.. face trimitere la prevederile art. 75 C. civ.., care au în vedere Constituția, alte legi, convențiile și pactele internaționale la care România este parte. Astfel, potrivit art. 75 alin. (2) C. civ.. „Exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună-credință și cu respectarea pactelor și convențiilor internaționale la care România este parte nu constituie oîncălcare adrepturilor prevăzute în prezenta secțiune”131. 
    131 Prevederile art. 75 C. civ. au aplicabilitate generală, pentru toate drepturile personalității care au ca obiect valori morale.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Amestecul unei autorități publice în exercitarea drepturilor la viață privată nu este admis decât în măsura în care este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei ori protejarea drepturilor și a libertăților altora. O acțiune a statului care aduce atingere dreptului persoanei la respectul vieții private trebuie să îndeplinească unele condiții, și anume: ingerința să fie prevăzută de lege; ingerința să fie necesară într-o societate democratică; ingerința să aibă un scop legitim. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Examenul caracteristicilor genetice
Interzicerea unor acte patrimoniale
Intervențiile medicale asupra unei persoane
Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Reviste:
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Delict de presă. Problema acordării daunelor morale unei persoane juridice, pentru încălcarea dreptului la demnitate/Press crime. The issue of paying non-material damages to a legal entity, for breach of the right to dignity
Succinte considerații în legătură cu dreptul la propria imagine potrivit Codului civil*
Atingerile aduse vieții private sancționate de noul Cod civil în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a practicii judecătorești române*
Aplicarea dreptului Uniunii Europene potrivit prevederilor Constituției României și ale altor norme de drept intern
Protecția procedurală a dreptului la viață privată în Codul Civil din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Despre confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacienților
Gestiunea de afaceri într-o nouă configurație juridică în actualul Cod civil
Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (II). Cerințele legale intrinseci cererii de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...