Lichidarea regimului matrimonial | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Despre regimul matrimonial în general -
Lichidarea regimului matrimonial Comentarii expert (1)

Art. 320. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (8), Modele (3)

În caz de încetare sau de schimbare, regimul matrimonial se lichidează potrivit legii, prin bună învoială sau, în caz de neînțelegere, pe cale judiciară. Hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, înscrisul întocmit în formă autentică notarială constituie act de lichidare.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Actele de lichidare a regimului matrimonial - Raluca Rizea
Regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei prin divorț, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soți.
Actul de lichidare se încheie, după caz:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Așa cum precizam anterior (a se vedea nota de la art. 312-313 noul C. civ.), regimul matrimonial produce efecte, între soți, numai din ziua încheierii căsătoriei. Ulterior, în timpul căsătoriei regimul matrimonial poate fi modificat, însă doar în condițiile art. 369-372 noul C. civ.. De asemenea, ca oconsecință firească acăsătoriei înseși, care este, în fapt, limitată în timp, și regimul matrimonial încetează (în sens larg) prin constatarea nulității, anularea, desfacerea sau prin oprirea de drept acăsătoriei [încetare, în sens restrâns, în ipoteza morții sau adeclarării judecătorești amorții unuia dintre soți, precum și arecăsătoririi soțului persoanei care fusese declarată moartă prin hotărâre judecătorească – ase vedea și art. 49-57 și art. 293 alin. (2) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul matrimonial încetează prin nulitatea sau anularea căsătoriei și se lichidează prin bună învoială sau, în caz de neînțelegere, prin hotărâre judecătorească [art. 319 alin. (1), art. 320 C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prin actul de lichidare aregimului matrimonial al comunității legale autentificat sub nr. […] din data de […] de notar public […], noi, soții, de comun acord, în conformitate cu art. 319 alin. (2) și art. 320 […], am hotărât lichidarea regimului matrimonial al comunității legale, act prin care s-a făcut și partajul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, bunuri care, urmare aacestui partaj, au devenit bunuri proprii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiunea de „lichidare a regimului matrimonial”. Lichidarea regimului matrimonial este un concept pe care noul Cod civil îl introduce în dreptul românesc al familiei, fără însă a-l defini expres. Lichidarea este o etapă subsecventă încetării sau, după caz, modificării regimului matrimonial. Dacă, spre exemplu, se trece de la regimul comunității la regimul separației de bunuri, încetarea regimului comunității de bunuri va fi urmată de lichidarea acestuia, fără însă ca legea să impună soților ca împărțeala bunurilor comune să se facă odată cu schimbarea regimului sau într-un anumit termen de la data schimbării; legiuitorul român nu a urmat, așadar, modelul francez, art. 1397 alin. (1) teza a II-a din Codul civil francez prevăzând că, sub sancțiunea nulității, actul notarial trebuie să cuprindă lichidarea regimului matrimonial modificat, dacă aceasta este necesară]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Pe durata căsătoriei regimul matrimonial concret, cel în curs, poate fi schimbat; la finalul căsătoriei, oricare ar fi cauza disoluției – nulitatea sau anularea căsătoriei, divorțul, moartea unuia dintre soți – regimul matrimonial al căsătoriei, inevitabil, încetează; atât schimbarea, cât și încetarea regimului, face necesară lichidarea acestuia. 
    Schimbarea regimului matrimonial. Mutabilitatea regimului matrimonial permite actualizări ale acestuia, adaptări la evoluția intereselor soților și a fiecăruia dintre ei. Regimul matrimonial concret, pendinte, poate fi „upgradat” de manieră radicală, prin înlocuirea sa cu un alt regim, sau poate fi doar ajustat, modificat, fără a se abandona. Și într-un caz, și în celălalt, rezultatul operațiunii este un regim matrimonial mai mult sau mai puțin diferit față de cel anterior, adică un regim matrimonial „schimbat”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Dreptul la informare
Încetarea regimului matrimonial
Lichidarea regimului matrimonial
Noțiune
Regimul unor acte juridice
Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Încheierea convenției matrimoniale
Reviste:
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Act de lichidare a regimului comunității legale între foști soți (după divorț)
Act de lichidare a regimului separației de bunuri între foști soți (după divorț)
Act de lichidare a regimului comunității legale între soți
;
se încarcă...