Libertatea de a dispune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre legea civilă - Interpretarea și efectele legii civile -
Libertatea de a dispune

Art. 12. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil. Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 12 
    Libertatea de adispune de bunurile proprii este afectată doar în cazul actelor cu titlu gratuit, în situația în care cel care dispune este insolvabil. Starea de insolvabilitate este definită de art. 1417 alin. (2) noul C. civ.. Încălcarea alin. (2) se sancționează cu nulitatea relativă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei acestei proceduri se regăsește în art. 12 din Legea nr. 36/1995, art. 330-331 din Regulament prin raportare la art. 193 alin. (3) C. proc. civ.. care prevede că: „La sesizarea instanței cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune oîncheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidențelor succesorale prevăzute de Codul civil. În acest caz, neîndeplinirea procedurii prealabile va fi invocată de instanță, din oficiu, sau de către pârât”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Puterea și libertatea de a dispune. În terminologia constituțională dreptul este o libertate, iar libertatea este un drept (I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituțional și instituții publice, vol. I, Ed. All Beck, București, 2003, p. 141). Libertatea proprietarului de a dispune de bunurile sale reprezintă, într-adevăr, un drept, distinct însă de puterea de a dispune, socotită a face parte din categoria drepturilor publice, a facultăților inerente personalității umane. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Libertatea de a dispune este o prevedere cu caracter general, care este reluată în cazuri concrete reglementate în cuprinsul Codului civil. "Libertatea de a dispune" înseamnă că orice persoană, fizică sau juridică, poate încheia acte juridice de dispoziție având ca obiect bunurile sale. Libertatea de a încheia acte de dispoziție este o latură a principiului general al autonomiei de voință, adică a libertății de a încheia orice acte juridice, consacrat de art. 11 NCC. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei acestei proceduri se regăsește în art. 12 din Legea nr. 36/1995, art. 330-331 din Regulament prin raportare la art. 193 alin. (3) C. proc. civ.. care prevede că: „La sesizarea instanței cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune oîncheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidențelor succesorale prevăzute de Codul civil. În acest caz, neîndeplinirea procedurii prealabile va fi invocată de instanță, din oficiu, sau de către pârât”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Obiectul și conținutul Codului civil
Aplicarea generală a Codului civil
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Aplicarea în timp a legii civile
Teritorialitatea legii civile
Extrateritorialitatea legii civile
Interpretarea legii
Interzicerea analogiei
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Reviste:
Limitele libertății de a contracta în afaceri: în căutarea unor repere în materia "bunelor moravuri"
Transferul proprietății și riscul în contractul de vânzare-cumpărare potrivit noului Cod civil
Studiu complex asupra clauzei de inalienabilitate - limitare convențională a dreptului de proprietate
Partajul în timpul regimului comunității în noi practici notariale din perspectiva Noului Cod Civil și a Noului Cod de Procedură Civilă în actualul context european
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2018
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Inadmisibilitatea acțiunii. Excepție autonomă?
Revocabilitatea donațiilor între soți, o necesitate
Libertatea contractuală - un concept perimat în zilele noastre?
Contractul de donație (I)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Legislație conexă :
Codul Muncii din 2003
;
se încarcă...