Libertatea consimțământului părinților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Consimțământul la adopție -
Libertatea consimțământului părinților

Art. 465. - Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

Părinții firești ai copilului sau, după caz, tutorele trebuie să consimtă la adopție în mod liber, necondiționat și numai după ce au fost informați în mod corespunzător asupra consecințelor adopției, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 465 
    Sunt preluate integral, în cuprinsul art. 465 noul C. civ., dispozițiile art. 14 teza I din Legea nr. 273/2004. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    c) Cerințe privitoare la consimțământul părinților firești sau, după caz, al tutorelui. Consimțământul la adopție al părinților firești ai copilului sau, după caz, al tutorelui se cere afi, cumulativ, informat, liber și necondiționat (art. 465 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cerințe privind consimțământul. Consimțământul la adopție al părinților firești ai copilului sau, după caz, al tutorelui se cere a fi, cumulativ, informat, liber și necondiționat. 
    2. Consimțământul informat presupune o manifestare de voință în deplină cunoștință de cauză în ceea ce privește efectele încuviințării adopției, îndeosebi cele referitoare la încetarea legăturilor de rudenie firească dintre adoptat și descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești, precum și rudele acestora, pe de altă parte [art. 470 alin. (2) noul C. civ.]. Obligația de consiliere și de informare este în sarcina direcției generale de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază teritorială locuiesc în fapt părinții sau, după caz, tutorele (art. 9 teza a II-a din Legea nr. 273/2004); raportul întocmit în acest sens va fi depus instanței în fața căreia urmează să-și exprime consimțământul părinții [art. 13 alin. (3) din Legea nr. 273/2004]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Consimțământul părinților firești ai copilului, respectiv al tutorelui trebuie să fie liber exprimat și necondiționat, potrivit art. 465 NCC. Con­simțământul liber poate proveni numai de la o persoană cu dis­cer­nământ, adică o persoană care are împlinită cel puțin vârsta de 14 ani, având capacitate de exercițiu restrânsă. Consimțământul se exprimă personal numai ulterior informării părinților firești asupra consecințelor adopției, respectiv asupra consecințelor exprimării consimțământului și asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine. Informarea se realizează de către direcția de asistență socială și protecția copilului (instituție publică cu personalitate juridică, înfi­ințată în subordinea consiliilor județene) în a cărei rază teritorială locuiesc în fapt părinții firești ori tutorele, dacă minorul este lipsit de ocrotire părintească, direcție care întocmește un raport cu privire la modul de consiliere și informare a părinților firești sau a tutorelui. Ca atare, consimțământul la adopție trebuie să fie unul informat, adică dat în cunoștință de cauză sub aspectul tuturor efectelor pe care le produce încuviințarea adopției. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Categoriile de lucrări
Prezumțiile în favoarea proprietarului imobilului
Regimul juridic
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună credință
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea credință
Lucrările adăugate necesare
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Modele:
Acțiune de desfacere a înfierii pentru lipsa consimțământului unuia dintre părinții firești.
;
se încarcă...