Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Ocrotirea interzisului judecătoresc -
Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc

Art. 175. - Doctrină (7)

Din bunurile celui pus sub interdicție judecătorească, descendenții acestuia pot fi gratificați de către tutore, cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 175 
    Prin derogare de la art. 144 noul C. civ. la care face trimitere art. 171 noul C. civ., tutorele poate înstrăina bunurile interzisului judecătoresc către descendenții acestuia, fără însă să se poată da scutire de raport. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Actele cu titlu gratuit nu pot fi făcute de către ocrotitorul legal al minorului sau interzisului judecătoresc cu nici un fel de încuviințare, pe când actele cu titlu oneros pot fi făcute de ocrotitorul legal cu încuviințările prevăzute de lege Art. 144 noul C. civ., art. 175 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    Din bunurile celui pus sub interdicție judecătorească, descendenții acestuia pot fi gratificați de către tutore, cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport [art. 175 noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Interdicția liberalităților între vii. Regula în materia actelor de dispoziție cu titlu gratuit este că tutorele nu poate să facă donații, cu excepția darurilor obișnuite, sub sancțiunea nulității relative (a se vedea art. 144 noul C. civ.). Cu toate acestea, legiuitorul a instituit, prin art. 175 noul C. civ., o excepție de la această regulă, permițând tutorelui să gratifice anumite persoane, expres si limitativ stabilite. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Din bunurile celui pus sub interdicție judecătorească, descendenții acestuia pot fi gratificați de către tutore, cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport (art. 175 C. civ..) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Desemnarea tutorelui
Numirea unui curator special
Procedura
Opozabilitatea interdicției
Numirea tutorelui
Aplicarea regulilor de la tutelă
Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Înlocuirea tutorelui
Obligațiile tutorelui
Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Minorul pus sub interdicție judecătorească
Ridicarea interdicției judecătorești
Cazuri de instituire
Competența instanței de tutelă
Persoana care poate fi numită curator
Efectele curatelei
Procedura de instituire
Conținutul curatelei
Înlocuirea curatorului
Încetarea curatelei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...