Inviolabilitatea corpului uman | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice -
Inviolabilitatea corpului uman

Art. 64. - Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Corpul uman este inviolabil. Doctrină (1)

(2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică și psihică. Nu se poate aduce atingere integrității ființei umane decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În redactarea acestei reglementări s-a pornit de la dispozițiile art. 1 și urm., art. 11 și urm. din Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și ademnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 17/2001, iar pe baza acestora s-a preferat soluția consacrării unor dispoziții cu caracter de principiu menite să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului, pentru reglementarea aspectelor concrete trimițându-se la legea specială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Principiul inviolabilității corpului uman. Primul alineat al art. 64 noul C. civ. consacră expres principiul inviolabilității corpului uman (pentru conținutul acestui principiu, a se vedea A.T. Moldovan, Tratat de drept medical, Ed. All Beck, București, 2002, p. 24-25), ceea ce justifică încă o dată afirmația conform căreia corpul este o parte a persoanei, suportul său biologic. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Existența persoanei fizice este condiționată de existența corpului uman și a vieții umane. Respectul corpului uman vizează, în primul rând, persoana umană și apoi corpul însuși. Acest respect este datorat indiferent dacă este vorba despre un corp sănătos sau de unul cu o sănătate precară (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 22). 
   2. Trebuie să distingem între corpul uman considerat ca un ansamblu de organe, pe de o parte, și, pe de altă parte, elementele (organe, țesuturi) și produsele corpului uman; în funcție de progresele științei, acestea din urmă pot fi detașate de corp și pot dobândi caracterul de lucruri, care însă nu pot face obiectul unui drept patrimonial (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 23). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   a) principiul inviolabilității corpului uman este prevăzut expres de art. 64 alin. (1) C. civ.. și constă în interzicerea oricărei intervenții care ar fi de natură să lezeze integritatea corpul uman, funcțiile sale biologice sau psihice. Consacrarea acestui principiu justifică încă odată afirmația conform căreia corpul este oparte apersoanei, suportul său biologic. [ Mai mult... ] 

.....
    Prevederile art. 64 alin. (2) teza aII-a C. civ.. permit existența unor excepții de la principiul inviolabilității corpului uman, dar numai în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Anularea hotărârii de declarare a morții
Descoperirea certificatului de deces
Plata făcută moștenitorilor aparenți
Drepturile moștenitorului aparent
Drepturi ale personalității
Atributele de identificare
Dreptul de a dispune de sine însuși
Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Interzicerea practicii eugenice
Intervențiile asupra caracterelor genetice
Inviolabilitatea corpului uman
Examenul caracteristicilor genetice
Interzicerea unor acte patrimoniale
Intervențiile medicale asupra unei persoane
Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Reviste:
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Considerații cu privire la reglementarea prejudiciului, element esențial al răspunderii civile, în noul Cod civil
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...