Întinderea răspunderii în caz de divizare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Reorganizarea persoanei juridice -
Întinderea răspunderii în caz de divizare

Art. 238. - Doctrină (6)

(1) În cazul divizării, fiecare dintre persoanele juridice dobânditoare va răspunde: Reviste (1)

a) pentru obligațiile legate de bunurile care formează obiectul drepturilor dobândite sau păstrate integral; Doctrină (1)

b) pentru celelalte obligații ale persoanei juridice divizate, proporțional cu valoarea drepturilor dobândite sau păstrate, socotită după scăderea obligațiilor prevăzute la lit. a). Doctrină (2)

(2) Dacă o persoană juridică înființată în condițiile art. 194 alin. (1) lit. a) este supusă divizării, prin actul de reorganizare se va putea stabili și un alt mod de repartizare a obligațiilor decât acela prevăzut în prezentul articol. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 238 
    Obligațiile persoanei juridice supuse divizării vor fi împărțite între persoanele juridice dobânditoare. Obligațiile aferente bunurilor vor fi suportate de persoana care a dobândit bunurile în cauză, iar celelalte obligați vor fi suportate proporțional dar numai după scăderea primelor obligații (cele aferente bunurilor). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Răspunderea integrală și proporționalitatea răspunderii. În cazul divizării, fiecare dintre persoanele juridice dobânditoare va răspunde integral pentru obligațiile legate de bunurile care formează obiectul drepturilor dobândite sau păstrate și proporțional cu valoarea drepturilor dobândite sau păstrate, socotită după scăderea obligațiilor aferente acestora, pentru celelalte obligații ale persoanei juridice divizate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   90.4. Întinderea răspunderii persoanei juridice dobânditoare. Întinderea răspunderii persoanei juridice dobânditoare depinde de felul transmiterii care aavut loc. În cazul transmisiunii cu titlu universal întinderea răspunderii depinde și de proporția din activul patrimonial pe care aceasta adobândit-o. Regula este consacrată de art. 238 C. civ.., care are un conținut similar celui al vechii reglementări date de art. 48 din Decretul nr. 31/1954.De aceea, considerăm că-și menține actualitatea denumirea de principiul răspunderii proporționale dată acestei reguli. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Din punct de vedere juridic, divizarea patrimoniului între mai multe persoane juridice care iau astfel ființă presupune îndeplinirea obligațiilor de a da și de a face constând în transferul real al proprietății și predarea efectivă a bunurilor și drepturilor însoțite de obligațiile aferente, iar din punct de vedere economic, transferul urmează regulile financiar-contabile(451). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Divizarea are ca efect dizolvarea fără lichidarea societății comerciale, întrucât are loc prin transmiterea universală a bunurilor și drepturilor din activul patrimonial și a obligațiilor corelative din pasivul patrimonial, către societatea sau societățile comerciale beneficiare, în starea în care se află la data divizării. 
   2. Implicând o serie de operațiuni financiar-contabile, divizarea persoanei juridice face obiectul unui prospect în care, pe lângă alte informații și date, sunt evidențiate bunurile mobile, imobile, corporale și incorporale și drepturile care figurează în activul patrimonial al persoanei juridice. Corelativ acestor bunuri și drepturi sunt evidențiate obligațiile din pasivul patrimonial. Din punct de vedere juridic, divizarea patrimoniului între mai multe persoane juridice care iau astfel ființă presupune îndeplinirea obligațiilor de a da și de a face constând în transferul real al proprietății și predarea efectivă a bunurilor și drepturilor însoțite de obligațiile aferente, iar din punct de vedere economic, transferul urmează regulile financiar-contabile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Reviste:
Avatarurile desprinderii reglementate de art. 250^1 din Legea societăților
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...