Interzicerea unor acte juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei - Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului -
Interzicerea unor acte juridice

Art. 147. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Este interzisă, sub sancțiunea nulității relative, încheierea de acte juridice între tutore sau soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui, pe de o parte, și minor, pe de altă parte. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) poate cumpăra la licitație publică un bun al minorului, dacă are o garanție reală asupra acestui bun ori îl deține în coproprietate cu minorul, după caz. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Ca și în vechea reglementare (art. 128 Codul familiei.), este interzisă, sub sancțiunea nulității relative, încheierea de acte juridice între minor și tutore sau soțul, orudă în linie dreaptă ori frați sau surori ai tutorelui. Spre deosebire de vechea reglementare, noul Cod civil le permite acestora, dacă au ogaranție reală asupra unui bun sau dacă îl dețin în coproprietate cu minorul, să-l cumpere la licitație publică. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Afară de criteriul naturii juridice aactului privitor la bunuri ale copilului, legea stabilește unele restricții în funcție de părțile actului juridic: este interzisă, sub sancțiunea nulității relative, încheierea de acte juridice între minor, pe de oparte, și părintele, soțul, orudă în linie dreaptă, ori frații și surorile acestuia, pe de altă parte; totuși, oricare dintre aceste persoane poate să cumpere la licitație publică un bun al copilului, dacă are ogaranței reală asupra acestui bun ori îl deține în coproprietate cu minorul (art. 147 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este interzisă încheierea de acte juridice între tutore, soțul, orudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui, pe de oparte, și minor, pe de altă parte (art. 147 C. civ..). Potrivit art. 147 alin. (2) C. civ.., persoanele menționate la alin. (1) pot cumpăra la licitație publică un bun al minorului, dacă au ogaranție reală asupra acestui bun ori îl dețin în coproprietate cu minorul. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Sancțiunea încheierii unor acte juridice. Textul se regăsea anterior la art. 128 Codul familiei. și reglementează oaltă situație în care scopul urmărit este ocrotirea intereselor minorului. Astfel, sub sancțiunea nulității relative, tutorele sau soțul, orudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui, pe de oparte, și minorul, pe de altă parte, nu pot încheia acte juridice, cu excepția situațiilor în care actul juridic protejează interesul minorului, și anume cumpărarea la licitație publică aunui bun al minorului, dacă persoanele menționate anterior au ogaranție reală asupra acestui bun ori îl dețin în coproprietate cu minorul, după caz. În legătură cu această incapacitate de acontracta, ase vedea și infra comentariul de la art. 1654 alin. (1) lit. b) noul C. civ..

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    De asemenea, minorul nu poate încheia acte juridice cu tutorele său, soțul acestuia, orudă în linie dreaptă ori frații și surorile acestuia (art. 147 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Domiciliul minorului
Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Inventarul bunurilor minorului
Actele făcute în lipsa inventarului
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Reviste:
Considerații pe marginea contractului de vânzare-cumpărare. Capacitatea de a contracta
Tutela minorului
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...