Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încheierea căsătoriei - Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei -
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria

Art. 277. - Reviste (23), Doctrină (5)

(1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de același sex. Reviste (10), Doctrină (1)

(2) Căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Reviste (17), Doctrină (1)

(3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de același sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România. Reviste (14), Doctrină (1)

(4) Dispozițiile legale privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rămân aplicabile. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Reviste (15), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Diferențierea de sex este prevăzută expres drept impediment la căsătorie, în acord cu dispozițiile art. 259 alin. (1) - (2) și art. 258 alin. (4) noul C. civ., și se întemeiază pe unul dintre principalele scopuri ale căsătoriei, anume procreația. Pe cale de consecință, nu sunt recunoscute în România căsătoriile, precum și orice formă de parteneriate civile dintre persoane de același sex, încheiate sau contractate în străinătate (de cetățeni români sau străini), inopozabilitatea operând chiar și în situația parteneriatelor civile încheiate între persoane de sex opus. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit celor cuprinse în art. 266 alin. (2), (3) și (5) C. civ.., promisiunea maritală reciprocă este supusă condițiilor de fond cerute pentru căsătorie – cu excepția avizului medical și aautorizării instanței de tutelă. Pe cale de consecință, din aplicarea prin analogie aprevederilor art. 271-277 C. civ.. referitoare la condițiile de fond pentru căsătoriei, logodna presupune îndeplinirea următoarelor cerințe de fond: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Preliminarii. Potrivit legii române, căsătoria tradițională, încheiată între un bărbat și o femeie, este singura formă de uniune: pe de o parte, căsătoria între persoane de același sex este interzisă, pe de altă parte, asemenea căsătorii încheiate în străinătate, fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini, precum și orice altă relație de cuplu oficializată în afara țării, de cetățeni români sau străini, de sex opus sau de același sex, în România sunt lipsite de efecte juridice. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   41. Noțiune. Enumerare. Condițiile de fond cerute pentru încheie­rea valabilă a căsătoriei reprezintă acele împrejurări care trebuie să existe la încheierea căsătoriei, pentru ca aceasta să se poată realiza în mod valabil(44). 
    Condițiile de fond sunt expres prevăzute de art. 271-277 NCC. Este vorba de condiții pozitive, și anume: consimțământul la căsătorie, vârsta matrimonială, diferența de sex, și de condiții negative, și anume: lipsa impedimentelor la căsătorie, ca starea de persoană căsătorită, rudenia, alienația sau debilitatea mintală, tutela. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma interzice căsătoria dintre persoane de același sex. Diferența de sex a fost expres prevăzută și în cazul logodnei, prin art. 266 alin. (5) NCC, statuându-se că aceasta poate fi încheiată numai între bărbat și femeie. 
   2. Danemarca a fost prima țară care, prin Legea din 1 iunie 1989, a dat posibilitatea persoanelor de același sex să înregistreze uniunea lor. Prima țară care a reglementat căsătoria între persoanele de același sex a fost Olanda, prin Legea din 21 decembrie 2000, intrată în vigoare la 1 aprilie 2001. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Locul încheierii căsătoriei
Declarația de căsătorie
Conținutul declarației de căsătorie
Alegerea numelui de familie
Publicitatea declarației de căsătorie
Reînnoirea declarației de căsătorie
Opoziția la căsătorie
Refuzul celebrării căsătoriei
Celebrarea căsătoriei
Reviste:
Parteneriatele civile înregistrate - o necesitate normativă?1/Les partenariats civils enregistres - une necessite normative?/Registered civil partnerships - a normative necessity?
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil. Opinie separată
Articolul 277 din Codul civil român, încotro?/L'article 277 du code civil roumain, dans quelle direction?/Article 277 of the Romanian Civil Code, whereto?
Pactele civile de solidaritate, necesitate sau pretext?/Les pactes civils de solidarite, une necessite ou un pretexte?/The civil solidarity pacts, a need or a pretext?
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei/Des regimes patrimoniaux en ce qui concerne les couples hors mariage/Property regimes in the case of couples outside marriage
Pactele civile de solidaritate
Reproducerea medical asistată în dreptul internațional privat – ipoteza maternității de substituție
Trei întrebări despre căsătorie și parteneriatele civile/Trois questions sur le mariage et les partenariats civils/Three questions about marriage and civil partnerships
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 534/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil
;
se încarcă...