Intervențiile medicale asupra unei persoane | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice -
Intervențiile medicale asupra unei persoane

Art. 67. - Reviste (1), Doctrină (4)

Nicio persoană nu poate fi supusă experiențelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop terapeutic ori în scop de cercetare științifică decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În redactarea acestei reglementări s-a pornit de la dispozițiile art. 15 și urm., art. 19 Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și ademnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 17/2001, care nu au fost preluate în totalitate, preferându-se soluția consacrării unor dispoziții cu caracter de principiu menite să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului, pentru reglementarea aspectelor concrete trimițându-se la legea specială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Excepții de la principiul inviolabilității corpului uman. Art. 67 noul C. civ. reglementează, cu caracter general, excepțiile de la principiul inviolabilității corpului uman. Prevederile sale sunt inspirate de cele ale Codului de la Nürenberg (L.R. Boilă, Cercetarea științifică medicală pe subiecți umani, p. 49). 
    Excepțiile pot consta în supunerea persoanei unor experiențe, teste, prelevări, tratamente sau altor intervenții. Toate aceste operațiuni pot fi efectuate numai dacă au un scop terapeutic sau un scop de cercetare științifică (potrivit art. 65 noul C. civ., asemenea operațiuni pot fi efectuate și în cadrul unor proceduri judiciare). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Practicile eugenice, intervențiile asupra caracterelor genetice, examinarea caracterelor genetice, intervențiile medicale sau prelevarea de celule, țesuturi sau organe umane de la persoane în viață, în scopul transplantului, reglementate de art. 62, art. 63, art. 65, art. 67 și art. 68 C. civ.., pot afecta și ele aceste valori. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Intervențiile medicale asupra unei persoane cunosc o reglementare inspirată din art. 16 din Convenția de la Oviedo din 4 aprilie 1997, ratificată de România prin Legea nr. 17/2001, potrivit căruia "Nicio cercetare nu poate fi întreprinsă asupra unei persoane decât dacă sunt întrunite următoarele condiții: i) nu există o metodă alternativă la cercetarea asupra ființelor umane, de o eficiență comparabilă; ii) riscurile care pot apărea la adresa persoanei nu sunt disproporționate în raport cu posibilele avantaje ale cercetării; iii) proiectul cercetării a fost aprobat de către un organ competent, după o examinare independentă a meritelor științifice ale acesteia, inclusiv a evaluării importanței scopului cercetării și analizei multidisciplinare a acceptabilității sale etice; iv) persoanele care sunt obiect al cercetării au fost informate cu privire la drepturile și garanțiile prevăzute de lege pentru protecția lor; v) consimțământul persoanei în cauză a fost dat expres, în mod special, și este consemnat în scris. Acest consimțământ poate fi retras, în orice moment, în mod liber". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Drepturile moștenitorului aparent
Drepturi ale personalității
Atributele de identificare
Dreptul de a dispune de sine însuși
Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Interzicerea practicii eugenice
Intervențiile asupra caracterelor genetice
Inviolabilitatea corpului uman
Examenul caracteristicilor genetice
Interzicerea unor acte patrimoniale
Intervențiile medicale asupra unei persoane
Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Reviste:
Drepturile personalității în reglementarea noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...