Interdicția liberalității indirecte | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri - Fiducia -
Interdicția liberalității indirecte

Art. 775. - Reviste (3), Doctrină (4)

Contractul de fiducie este lovit de nulitate absolută dacă prin el se realizează o liberalitate indirectă în folosul beneficiarului.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 775 
    Contractul de fiducie este nul în situația în care scopul mediat al operațiunii juridice își are izvorul într-o intenție liberală. Această dispoziție îngrădește posibilitatea constituitorului de a efectua o donație indirectă sub forma unei liberalități pe calea unui astfel de contract, prevenind pericole evidente de fraudare a legii prin utilizarea mecanismului fiduciei. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [10] Condiții de formă. În conformitate cu prevederile art. 774 C. civ.., fiducia este supusă unor reguli bine determinate atât în privința condițiilor ad validitatem, cât și aunor condiții de opozabilitate față de terți. Astfel în conformitate cu prevederile art. 774 alin. (1) C. civ.., fiducia poate fi stabilită prin lege sau prin contract, în privința acestei din urmă ipoteze însă, legiuitorul impunând forma autentică pentru încheierea valabilă acontractului. Prin interdicția formulată în art. 775 C. civ.. contractul de fiducie este lovit de nulitate absolută dacă prin acesta se realizează oliberalitate indirectă în folosul beneficiarului. Oaltă condiție de formă obligatorie impune, de asemenea, sub sancțiunea nulității absolute, înregistrarea contractului de fiducie și ale eventualelor sale modificări la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat, termenul de înregistrare fiind de olună de la data încheierii contractului sau ale modificărilor acestuia, respectiv înscrierea acestuia în evidențele cărții funciare, dacă masa patrimonială fiduciară cuprinde și drepturi reale imobiliare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Nulitatea absolută a liberalității indirecte prin fiducie. Textul art. 775 noul C. civ. preia ideea cuprinsă în art. 2013 din Codul civil francez și o adaptează în sensul că sancționează cu nulitatea absolută contractul de fiducie dacă acesta este folosit pentru realizarea unei liberalități indirecte în folosul beneficiarului. Scopul interdicției este acela de a nu permite ca prin intermediul operațiunii fiduciei să se aducă atingere rezervei succesorale a moștenitorilor rezervatari, dar și de a se preveni fraudarea creditorilor constituitorului prin scoaterea unor bunuri de sub urmărirea acestora (în acest sens, C.R. Tripon, Fiducia, rezultat al interferenței celor două mari sisteme de drept, p. 184 și I.Fl. Popa, Contractul de fiducie, p. 229). În sistemul de drept anglo-saxon, trust-ul este folosit pe scară largă pentru realizarea liberalităților (între vii sau pentru cauză de moarte). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prin sancționarea atât de gravă a contractului de fiducie - nulitatea absolută -, legiuitorul a avut în vedere protejarea intereselor moștenitorilor rezervatari care ar putea fi prejudiciați de actele aparent oneroase ale constituitorului, dar care, în realitate, reprezintă o liberalitate indirectă în folosul beneficiarului. Măsura este cu atât mai mult justificată, cu cât beneficiar al fiduciei ar putea fi însuși constituitorul. Totodată, sancțiunea mai are în vedere și protejarea intereselor creditorilor constituitorului, prin scoaterea unor bunuri de sub urmărirea acestora, micșorând în acest fel gajul lor general. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Obligația de a da socoteală
Puterile și remunerarea fiduciarului
Insolvența fiduciarului
Reviste:
Simplificarea reglementării fiduciei - o necesitate
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2019
Unele considerații privind regimul juridic al trustului și al fiduciei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...