Înțelesul unor termeni | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Accesiunea - Accesiunea imobiliară artificială -
§5.
Înțelesul unor termeni

Buna-credință a autorului lucrării

Art. 586. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Autorul lucrării este de bună-credință dacă se întemeiază fie pe cuprinsul cărții funciare în care, la data realizării lucrării, era înscris ca proprietar al imobilului, fie pe un mod de dobândire nesupus înscrierii în cartea funciară, dacă, în ambele cazuri, nu rezulta din cartea funciară și nu a cunoscut pe nicio altă cale viciul titlului său. Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, nu poate invoca buna-credință cel care construiește în lipsa sau cu nerespectarea autorizațiilor cerute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și autorului lucrării care se întemeiază pe un drept de superficie sau pe orice alt drept care, potrivit legii, îi permite, realizând o lucrare asupra imobilului altuia, să devină proprietarul acesteia.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Fără aintra în detalii, dorim să subliniem faptul că Noul Cod civil, continuând acest raționament juridic, realizează distincții și stabilește regimul juridic aplicabil lucrărilor adăugate necesare (art. 583 noul C. civ.), lucrărilor adăugate utile (art. 584 noul C. civ.), lucrărilor adăugate voluptuare (art. 585 noul C. civ.), definește termeni ca „buna-credință aautorului lucrării” (art. 586 noul C. civ.), reglementează regimul juridic al „lucrărilor realizate parțial asupra imobilului autorului” (art. 587 noul C. civ.) etc., încheind această subsecțiune prin aindica „cazurile speciale de accesiune” (art. 596 noul C. civ.), respectiv regimul juridic al „lucrărilor efectuate de un detentor precar” (art. 597 noul C. civ.), desigur reglementări în materia accesiunii imobiliare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Textul permite delimitarea – în materia de reglementare a accesiunii imobiliare artificiale – a autorului de bună-credință a unei lucrări de autorul de rea-credință. Fără a corespunde întru-totul denumirii subsecțiunii în care se regăsește – ca singur articol – norma este utilă pentru determinarea soluțiilor incidente într-o situație sau alta, dintre cele reglementate în secțiunea rezervată instituției accesiunii imobiliare artificiale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Autorul de bună-credință. În aplicarea prevederilor art. 494 C. civ.., referitoare la accesiunea construcțiilor, plantațiilor și aaltor lucrări realizate de un terț pe terenul altuia, buna-credință aconstructorului se determina prin raportarea la dispozițiile art. 486 din același cod, conform cărora posesorul era de bună-credință când poseda ca proprietar, în puterea unui titlu translativ de proprietate ale cărui vicii nu-i sunt cunoscute. Pe aceste baze, în literatura juridică s-a arătat că prin constructor de bună-credință se înțelege acea persoană care ridică oconstrucție, face oplantație sau altă lucrare pe un teren, având convingerea fermă, dar eronată, că acel teren se află în proprietatea sa (L. Pop, L.M. Harosa, Drepturile reale principale, p. 277). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Articolul 586 alin. (1) NCC definește noțiunea de bună-credință în materia accesiunii imobiliare artificiale. Pentru aprecierea bunei-credințe a autorului lucrării, textul distinge, raportat la conținutul cărții funciare, două situații: fie autorul lucrărilor era înscris în cartea funciară, caz în care buna sa credință se întemeiază pe această înscriere, fie, dacă a dobândit un drept nesupus înscrierii în cartea funciară, din cuprinsul cărții funciare nu rezulta o situație diferită care să înlăture buna-credință. Noțiunea de "carte funciară" din art. 586 alin. (1) trebuie interpretată în mod larg, incluzând, în afara cărții funciare propriu-zise, și celelalte documente cu care aceasta se întregește. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    1084 Conform art. 486 C. civ. din 1864, posesorul era de bună-credință când poseda ca proprietar în puterea unui titlu translativ de proprietate, ale cărui vicii nu-i erau cunoscute. Pe aceste baze, în literatura juridică s-a arătat că prin constructor de bună-credință se înțelege acea persoană care ridică o construcție, face o plantație sau altă lucrare pe un teren, având convingerea fermă, dar eronată, că acel teren se află în proprietatea sa. A se vedea L. Pop, L.M. Harosa, op. cit., p. 277. Pentru diferențele care există între noua și vechea reglementare și implicațiile practice ale acestor diferențe, a se vedea E. Chelaru, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., p. 653-654.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Înțelesul unor termeni
Dispoziții speciale
Dispoziții comune
Folosirea apelor
Picătura streșinii
Distanța și lucrările intermediare cerute pentru anumite construcții, lucrări și plantații
Vederea asupra proprietății vecinului
Dreptul de trecere
Alte limite legale
Dispoziții comune
Coproprietatea asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente
Reviste:
Observații asupra accesiunii imobiliare artificiale în reglementarea noului Cod civil (I)
Buna-credință. Unul dintre fundamentele juridice ale teoriei impreviziunii
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...