Instanța de tutelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Dispoziții generale -
Instanța de tutelă

Art. 107. - Puneri în aplicare (2), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

(1) Procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competența instanței de tutelă și de familie stabilite potrivit legii, denumită în continuare instanța de tutelă. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) În toate cazurile, instanța de tutelă soluționează de îndată aceste cereri. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 107  
    Toate procedurile stabilite de prezenta secțiune sunt de competența instanței de tutelă care va judeca cu celeritate cererile ce vizează măsurile de ocrotire a persoanei fizice. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 230 lit. m) din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare aLegii nr. 287/2009 privind Codul civil, prin intrarea in vigoare aacestuia, la data de 1 octombrie 2011, s-a abrogat în întregime Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, astfel încât, potrivit art. 107 C. civ.., procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competența instanței de tutelă și de familie stabilite potrivit legii, denumită în continuare instanța de tutelă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Scop. Noul Cod civil introduce, ca element de noutate, instanța de tutelă și de familie (în continuare, „instanța de tutelă”) prin care se realizează măsurile de ocrotire a persoanei fizice reglementate de acesta. Autoritatea tutelară este înlocuită, astfel, cu o instanță judecătorească specială care va superviza și controla activitatea tutorelui sau chiar va dispune cu privire la persoana minorului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Instanța de tutelă este instanța judecătorească competentă să soluționeze cererile și să administreze procedurile în materia ocrotirii persoanei fizice și în materia raporturilor de familie. Instanța de tutelă are două mari categorii de atribuții: în domeniul ocrotirii per­soanei fizice și în materia dreptului familiei. Potrivit art. 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă și de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară. Până atunci, cu titlu tranzitoriu, atribuțiile de instanță de tutelă sunt îndeplinite de instanțele, secțiile sau, după caz, completele specializate pentru minori și familie. Cererile în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Codului civil rămân să fie soluționate de instanțele judecătorești sau, după caz, de autoritățile administrative competente potrivit legii în vigoare la data sesi­zării lor. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 230 lit. m) din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare aLegii nr. 287/2009 privind Codul civil, prin intrarea in vigoare aacestuia, la data de 1 octombrie 2011, s-a abrogat în întregime Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, astfel încât, potrivit C. civ.., procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competența instanței de tutelă și de familie stabilite potrivit legii, denumită în continuare instanța de tutelă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Interesul persoanei ocrotite
Persoanele ocrotite
Măsurile de ocrotire
Instanța de tutelă
Ocrotirea persoanei prin tutelă
Ocrotirea persoanei prin curatelă
Condiții
Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Desemnarea tutorelui
Numirea unui curator special
Procedura
Opozabilitatea interdicției
Numirea tutorelui
Aplicarea regulilor de la tutelă
Reviste:
Tutela minorului
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Procedura divorțului. Dispoziții comune
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
Recurs în interesul legii. Instanța competentă să soluționeze cererile având ca obiect înlocuirea măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgență cu măsura de protecție alternativă a tutelei
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Obligații pozitive ale statelor sub aspectul punerii în executare a hotărârilor judecătorești privitoare la minori din perspectiva Convenției europene a drepturilor omului/Des obligations positives des etats en termes de la mise à execution des decisions de justice concernant les mineurs de la perspective de la Convention europeenne des droits de l'homme/Positive obligations of the states in terms of enforcement of the court rulings regarding minors in the light of the European Convention on Human Rights
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 28/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 107 din Codul civil, în sensul de a se stabili dacă instanța competentă să soluționeze cererile având ca obiect înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela este judecătoria sau tribunalul
Legislație conexă :
Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
;
se încarcă...