Înregistrarea fiscală | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri - Fiducia -
Înregistrarea fiscală

Art. 780. - Puneri în aplicare (1), Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (4)

(2) Când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea sunt înregistrate, în condițiile prevăzute de lege, sub aceeași sancțiune, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unităților administrativ- teritoriale în raza cărora se află imobilul, dispozițiile de carte funciară rămânând aplicabile.

(3) Desemnarea ulterioară a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este precizat chiar în contractul de fiducie, trebuie să fie făcută, sub aceeași sancțiune, printr-un act scris înregistrat în aceleași condiții.

(4) Dacă pentru transmiterea unor drepturi este necesară îndeplinirea unor cerințe speciale de formă, se va încheia un act separat cu respectarea cerințelor legale. În aceste cazuri, lipsa înregistrării fiscale atrage aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Textul instituie sancțiunea civilă a nulității absolute pentru nerespectarea unor obligații fiscale, respectiv înregistrarea contractului la organul fiscal competent sau la administrația publică locală. 
    În dreptul anglo-saxon, trustul nu este supus unei astfel de înregistrări datorită caracterului său preponderent contractual și nu instituțional. În lipsa devoalării identității constituitorului, devine imposibilă identificarea originii fondurilor transmise către fiduciar. Pentru prevenirea situației în care constituantul-beneficiar ar profita de fonduri obținute ilicit prin intermediul fiduciei a apărut ca indispensabilă condiția înregistrării contractului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Înregistrarea fiscală. Contractul de fiducie, ca și modificările sale ulterioare, este supus înregistrării fiscale, prin grija fiduciarului, în termen de o lună de la încheierea acestuia. Înregistrarea, alături de forma autentică și mențiunile obligatorii, face parte dintre elementele de validitate a contractului de fiducie. Neînregistrarea atrage sancțiunea nulității absolute a fiduciei, justificată de interesul public de prevenire a folosirii fiduciei în operațiuni de spălare de bani sau evaziune fiscală. Alin. (1) al art. 781 noul C. civ. reia, într-o formă adaptată, conținutul alin. (1) al art. 2019 din Codul civil francez. Întrucât fiduciarul poate avea sediul atât în România, cât și în afara țării, sintagma „organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului”, la care trebuie să se facă înregistrarea, este menită să acopere toate situațiile, indiferent dacă fiduciarul este rezident sau nu în România. Totodată, această sintagmă prezintă gradul necesar de generalitate pentru a include organul fiscal relevant, indiferent de schimbările ce ar putea interveni în denumirea acestuia de-a lungul timpului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Succesul instituției fiduciei depinde și de regimul fiscal stabilit sau recunoscut de autoritățile statale pentru operațiunile fiduciare derulate în baza contractului de fiducie (așa cum arătam anterior). 
   2. Încheierea contractului de fiducie presupune transferul dreptului de proprietate (sau a altui drept real, de creanță etc.) asupra bunului imobil (sau mobil etc.) în patrimoniul fiduciarului. De regulă, acest transfer este pur și simplu, astfel încât nu ridică probleme în privința taxării actului (în sens larg). De lege lata, sarcinile fiscale aferente încheierii contractului de fiducie ar consta în: a) achitarea de către constituitor persoană fizică a im­pozitului reglementat de art. 771 C. fisc. , la valoarea convenită de părți, iar dacă aceasta este mai mică decât valoarea cuprinsă în Ghidul Notarilor, impozitul se va calcula la valoarea din Ghid; b) achitarea onorariului notarial cu TVA-ul aferent (în situația în care notarul este plătitor de TVA). Precizăm că legea impune ad validitatem pentru contractul de fiducie forma autentică. Notarul instrumentator al contractului de fiducie nu poate fi în același timp parte sau beneficiar al fiduciei, pentru incompatibilitate, dar și pentru potențialul conflict de interese ce s-ar putea naște; c) taxa de publicitate imobiliară pentru înscrierea transferului proprietății în cartea funciară (am evocat doar exemplul transferului proprietății unui bun imobil, însă taxele variază în funcție de natura bunului transmis, de sistemul de publicitate aferent și de alte elemente specifice contractului de fiducie încheiat). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Conform art. 780 alin. (1) noul C. civ., contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de olună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului. Prin instituirea acestei obligații se urmărește prevenirea situațiilor în care fiducia ar fi deturnată de la scopurile sale firești, fiind folosită pentru operațiuni de spălare abanilor, motiv pentru care neînregistrarea fiscală acontractului este sancționată cu nulitatea absolută. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Obligația de a da socoteală
Puterile și remunerarea fiduciarului
Insolvența fiduciarului
Limitarea răspunderii în funcție de separația maselor patrimoniale
Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Înlocuirea fiduciarului
Denunțarea, modificarea și revocarea contractului de fiducie
Încetarea contractului de fiducie
Reviste:
Contractul de fiducie: unele obligații de natură civilă și fiscală pe care trebuie să le știm
Ce obligații implică un contract de fiducie?
Impactul jurisprudenței limitate asupra fiduciei în dreptul român
Unele considerații privind regimul juridic al trustului și al fiduciei
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 22/2020
Fiducia - inovație a Noului Cod Civil. Regimul fiscal al operațiunilor fiduciare
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Modele:
FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIȚIAL
FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE MODIFICATOR^1
FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL^1
FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL^1
;
se încarcă...