Înlocuirea tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Ocrotirea interzisului judecătoresc -
Înlocuirea tutorelui

Art. 173. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Tutorele celui pus sub interdicție judecătorească este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.

(2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere înlocuirea sa și înaintea împlinirii termenului de 3 ani. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 173 
    Corespondentul acestui articol în vechea reglementare este art. 148 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Înlocuirea tutorelui la împlinirea termenului de 3 ani. Prevederile alin. (1) al art. 173 noul C. civ. reprezintă opreluare adispozițiilor art. 156 Codul familiei. Durata obligatorie pentru îndeplinirea sarcinilor tutelei este de 3 ani de la numire, cu posibilitatea ca, la expirarea acestui termen, tutorele să poată fi înlocuit. Singura condiție cerută de lege pentru înlocuirea tutorelui este manifestarea de voință în acest sens, care trebuie exprimată în mod expres, printr-o solicitare scrisă, adresată instanței de tutelă. Altfel spus, încetarea tutelei nu operează de drept la împlinirea celor 3 ani, iar, în lipsa unei astfel de solicitări, încetarea îndeplinirii sarcinilor tutelei atrage răspunderea tutorelui, după caz, precum și amenda civilă, în condițiile art. 163 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    O excepție de la această regulă este conținută de art. 173 C. civ.., care-i permite tutorelui interzisului să ceară înlocuirea sa după trei ani de la numire, iar pentru motive temeinice chiar și înainte de împlinirea acestui termen. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cauzele care determină încetarea funcției tutorelui sunt împrejurări legate de persoana tutorelui, astfel că încetarea funcției acestuia nu atrage inevitabil și încetarea tutelei. Până la numirea noului tutore va fi instituită curatela (E. Florian, Protecția drepturilor copilului, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 177). 
   2. Spre deosebire de tutorele minorului, care nu poate refuza continuarea îndeplinirii sarcinilor tutelei decât în cazuri expres prevăzute de lege, tutorele interzisului, conform art. 173 NCC, este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire. Pentru motive temeinice, tutorele poate cere înlocuirea sa și înaintea împlinirii termenului de 3 ani. Dreptul la înlocuire al tutorelui interzisului se explică prin dificultățile determinate de caracterul nedeterminat în timp al tutelei și de situația de sănătate și condițiile de îngrijire a interzisului (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 405). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    O excepție de la această regulă este conținută de art. 173 C. civ.., care-i permite tutorelui interzisului să ceară înlocuirea sa după trei ani de la numire, iar pentru motive temeinice chiar și înainte de împlinirea acestui termen. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Ocrotirea persoanei prin curatelă
Condiții
Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Desemnarea tutorelui
Numirea unui curator special
Procedura
Opozabilitatea interdicției
Numirea tutorelui
Aplicarea regulilor de la tutelă
Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Înlocuirea tutorelui
Obligațiile tutorelui
Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Minorul pus sub interdicție judecătorească
Ridicarea interdicției judecătorești
Cazuri de instituire
Competența instanței de tutelă
Persoana care poate fi numită curator
Efectele curatelei
Procedura de instituire
Conținutul curatelei
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...