Înlocuirea consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Consiliul de familie -
Înlocuirea consiliului de familie

Art. 131. - Reviste (1), Doctrină (3)

Tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, dacă în plângerile formulate potrivit prezentului cod instanța a hotărât de cel puțin două ori, în mod definitiv, împotriva deciziilor consiliului de familie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 131 
    În condițiile în care cel puțin două dintre plângerile formulate împotriva deciziilor consiliului de familie sunt admise de instanța de judecată, tutorele poate solicita instanței de tutelă instituirea unui nou consiliu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Instituirea unui nou consiliu. În cazul în care conduita consiliului de familie este sancționată de instanța de tutelă de cel puțin două ori, în mod definitiv, tutorele poate solicita înlocuirea membrilor consiliului și numirea unui nou consiliu. Acțiunea tutorelui nu este obligatorie, ci lăsată de lege la latitudinea acestuia, care poate aprecia posibilitatea continuării exercitării sarcinilor tutelei sub supravegherea respectivului consiliu de familie. În orice caz, pentru acere înlocuirea, este obligatorie preexistența acel puțin două hotărâri ale instanței de tutelă care să contrazică deciziile consiliului de familie. De asemenea, înlocuirea consiliului va fi decisă de instanța de tutelă, care, la rândul ei, poate aprecia dacă mai este posibilă colaborarea între tutore și consiliul de familie. Desigur, la luarea deciziei, instanța de tutelă va avea în vedere și conduita tutorelui, dispozițiile art. 130 alin. (4), art. 155 și art. 158 noul C. civ., spre exemplu, prevăzând situațiile în care persoanele îndreptățite, printre care chiar și consiliul de familie, formulează plângeri cu privire la modul în care tutorele își îndeplinește atribuțiile (a se vedea M.-M. Pivniceru, în Noul Cod civil, vol. I, p. 208).

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 131 
   1. Prin excepție de la regula potrivit căreia modificarea consiliului de familie nu poate opera în timpul tutelei, tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, dacă instanța de tutelă a hotărât de cel puțin două ori, în mod definitiv, împotriva deciziilor acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Reviste:
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...