Informațiile cu privire la adopție | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Efectele adopției -
Informațiile cu privire la adopție

Art. 474. - Jurisprudență, Doctrină (5), Modele (3)

Informațiile cu privire la adopție sunt confidențiale. Modul în care adoptatul este informat cu privire la adopție și la familia sa de origine, precum și regimul juridic general al informațiilor privind adopția se stabilesc prin lege specială. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește efectele adopției, față de reglementarea Legii nr. 273/2004 (art. 56-59), observăm noutatea dispozițiilor art. 469-474 noul C. civ., sub următoarele aspecte: 
    a) adopția produce efecte de la data rămânerii definitive (nu irevocabile, ca anterior) a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată (art. 469 noul C. civ.); 
    b) tot în baza unei hotărâri definitive, potrivit alin. (5) al art. 473 noul C. civ., serviciul de stare civilă competent va întocmi noul act de naștere al copilului; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Prevederile interesând efectele adopției, art. 469-474 C. civ.., reunite în secțiunea a3-a, „Efectele adopției” din capitolul consacrat filiației prin adopție, se completează cu cele stabilite prin art. 66-70 din Legea privind procedura adopției. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Principiul confidențialității. Noul Cod civil se rezumă la enunțul principiului confidențialității informațiilor în legătură cu adopția, îndeosebi a datelor care țin de identificarea persoanelor implicate în operațiunea juridică de aplicabilitate generală, fără a deosebi după cum adoptatul este minor, major sau are capacitate deplină de exercițiu; principiul este detaliat prin dispozițiile art. 66-70 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Potrivit legii speciale (Legea nr. 273/2004, republicată), adoptatorii sunt obligați să informeze gradual copilul că este adoptat, începând de la vârste cât mai mici, cu sprijinul specialiștilor din cadrul compar­timen­tului de adopții și postadopții al direcției. Pentru aceasta, adoptatorii și adoptatul au dreptul să obțină din partea autorităților competente extrase din registrele publice al căror conținut atestă faptul, data și locul nașterii, dar nu dezvăluie în mod expres adopția și nici identitatea părinților firești. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Informațiile cu privire la adopție au caracter confidențial. Adoptatorilor le revine însă obligația de informare a copilului lor cu privire la adopție, la momentul la care vârsta și gradul de maturitate a copilului permit acest lucru. Potrivit legii speciale (Legea nr. 273/2004, re­pu­blicată), adoptatorii sunt obligați să informeze gradual copilul că este adoptat, înce­pând de la vârste cât mai mici, cu sprijinul specialiștilor din cadrul compartimentului de adop­ții și postadopții al direcției. Pentru aceasta, adoptatorii și adoptatul au dreptul să obți­nă din partea autorităților competente extrase din registrele publice al căror conținut atestă faptul, data și locul nașterii, dar nu dezvăluie în mod expres adopția și nici identitatea părinților firești. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Nulitatea absolută a adopției
Menținerea adopției
Efectele încetării adopției
Noțiune
Bunurile mobile și imobile
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de încuviințare a adopției.
Cerere de încuviințare a adopției internaționale^1
Cerere de încuviințare a adopției interne
;
se încarcă...