Independența soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Drepturile și îndatoririle personale ale soților -
Independența soților

Art. 310. - Reviste (2), Doctrină (7)

Un soț nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt soț.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Corolarul egalității între soți este autonomia acestora, desigur reconfigurată prin îndatoririle personale și obligațiile patrimoniale asumate prin încheierea căsătoriei, însă în „numele” statutului de soț sau de soție, exemplificativ, niciunul nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile personale sau alegerea profesională aceluilalt (art. 310 C. civ..), fiecare poate să încheie orice acte juridice cu celălalt sau cu terțe persoane (dacă legea nu prevede altfel), să facă singur, fără consimțământul celuilalt, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea [art. 317 alin. (1) și (2) C. civ..], este liber să exercite oprofesie și să dispună de veniturile încasate, cu respectarea obligațiilor ce-i revin în legătură cu sarcinile căsătoriei (art. 327 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    - alegerea profesiei, în acest caz fiind incidente prevederile art. 310 C. civ.. care prevede că „un soț nu are dreptul să cenzureze (…) alegerea profesiei celuilalt soț”; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Principiu. Inviolabilitatea corespondenței, dreptul la viață privată socială, precum și libertatea alegerii profesiei sunt opozabile celuilalt soț. 
    2. Corespondența. Secretul corespondenței, adică al schimbului de idei dintre două sau mai multe persoane, pe orice cale de comunicare, protejează confidențialitatea gândurilor unei persoane, una dintre cele mai intime constituente ale personalității sale (a se vedea R. Chiriță, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 449-450; C. Jugastru, Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 108-120). Este un drept fundamental ocrotit prin art. 8 pct. 1 din Convenția europeană și art. 28 din Constituția României, opozabil inclusiv soțului. În sens larg, inviolabilitatea corespondenței vizează nu numai conținutul propriu-zis al comunicărilor interumane, ci și integritatea mijloacelor de realizare, fiind sancționabile distrugerea, reținerea, întârzierea voluntară a remiterii corespondenței etc.; respectul corespondenței nu se aplică documentelor deja primite de destinatar și conservate de acesta (a se vedea I. Deleanu, Instituții și proceduri constituționale, Ed. Servo-Sat, Arad, 2003, p. 437). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Statutul de soț înzestrează pe fiecare din membrii cuplului conjugal cu drepturi și îndatoriri de natură personală ce iau naștere de plin drept din momentul încheierii căsătoriei: îndatorirea de respect, de fidelitate, de sprijin moral, precum și îndatorirea de a locui împreună (art. 309 C. civ..). În ipostază dinamică, echilibrul drepturilor și îndatoririlor reciproce dintre soți prin care se asigură direcția intereselor familiei este vegheat de principii simple și concise: luarea deciziilor de comun acord de către soți (art. 308 C. civ..) și independența soților (art. 310 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Niciunul dintre soți nu are dreptul de a controla relațiile sociale ale celuilalt soț, de a-și impune propria voință, propria opinie în privința acestor relații sociale. Un soț nu poate controla, cenzura comunicarea celuilalt soț cu diferite persoane, indiferent de mijloacele prin care se realizează comunicarea, nu poate controla, organiza, împiedica întâl­nirile celuilalt soț cu diverse persoane, nu poate distruge, reține, în­târ­zia remiterea corespondenței adresate celuilalt soț. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Reviste:
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Relații de familie. Noutăți și precizări
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...