Independența patrimonială | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Dispoziții speciale -
Independența patrimonială

Art. 222. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Persoana juridică având în subordine o altă persoană juridică nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor acesteia din urmă și nici persoana juridică subordonată nu răspunde pentru persoana juridică față de care este subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În cazul persoanelor juridice de drept public nu este permisă răspunderea unei persoane juridice pentru cea aflată în subordinea sa și nici invers. Această normă nu este însă aplicabilă și persoanelor juridice de drept privat deoarece secțiunea în care se găsește acest articol reglementează numai probleme ce țin de persoanele juridice de drept public. 
    În plus, aplicarea acestei norme și în privința persoanelor juridice de drept privat ar nesocoti dreptul Uniunii Europene (spețele CJUE Akzo Nobel și Clubul Lombard) și ar face incidente prevederile art. 5 noul C. civ. și art. 148 alin. (3) din Constituție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Destinatara reglementării. Chiar dacă, din punct de vedere juridic, ar exista o relație de subordonare între două persoane juridice, legea oprește confuziunea patrimonială între aceste persoane juridice și, în consecință, oprește răspunderea reciprocă a celor două persoane juridice pentru datoriile proprii. Chiar dacă nu se face nicio distincție (cu excepția faptului că textul art. 222 noul C. civ. este plasat într-un paragraf cuprinzând patru dispoziții speciale, dintre care trei sunt relative la persoane juridice de drept public), este evident că textul se referă la persoanele juridice de drept public, întrucât persoanele juridice de drept privat nu se pot afla într-o relație de subordonare din punct de vedere juridic (ci doar din punct de vedere economic). Independența juridică a persoanei juridice de drept public înseamnă independență patrimonială (separație de patrimonii) și deci, din start, limitarea răspunderii. Cu toate acestea, dacă separația de patrimonii nu se păstrează pe tot parcursul existenței persoanei juridice, atunci ne aflăm în prezența confuziei de patrimonii, care duce la extinderea răspunderii către membrul dominant sau către membrul dominant al organului de administrare (aceștia putând fi și persoane juridice) care au creat confuzia de patrimonii.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Nici persoana juridică în subordinea căreia se află oaltă persoană juridică nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor acesteia din urmă și nici persoana juridică subordonată nu răspunde pentru persoana juridică față de care este subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel, regulă consacrată chiar sub denumirea de „independența patrimonială” (art. 222 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    O astfel de reglementare se regăsea și în Decretul nr. 31/1954, art. 37 dispunând că persoana juridică subordonată unui Sfat Popular sau unui organ al administrației de stat ori unei organizații economice socialiste sau unei organizații obștești nu răspunde pentru obligațiile acestora și, tot astfel, acestea nu răspund pentru obligațiile persoanei juridice subordonate, în afară de cazurile prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Dreptul la informare
Încetarea regimului matrimonial
Reviste:
II. Decizia nr. 13/2016
Neexecutarea obligațiilor contractuale/L'inexecution des obligations contractuelles/The non-performance of the contractual obligations
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 500/2002), ale art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007
;
se încarcă...