Îndepărtarea tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Încetarea tutelei -
Îndepărtarea tutorelui

Art. 158. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, tutorele este îndepărtat dacă săvârșește un abuz, o neglijență gravă sau alte fapte care îl fac nedemn de a fi tutore, precum și dacă nu își îndeplinește în mod corespunzător sarcina.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În legislația românească, art. 15 noul C. civ. cuprinde un text de referință pentru materia abuzului de drept, și anume: „Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de avătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. Dar, în același timp, noul Cod civil cuprinde și câteva alte articole referitoare la abuzul de drept, cum sunt art. 158, 193, 269, 367, 378, 467, 508, 641, 879, 2321, 2492, 2496 etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Încetarea funcției tutorelui prin îndepărtare. Îndepărtarea tutorelui reprezintă o cauză de încetare a funcției tutorelui care intervine ca o sancțiune pentru săvârșirea unor fapte ce contravin interesului minorului aflat sub tutela sa. Astfel, sancțiunea îndepărtării tutorelui este aplicată de instanța de tutelă în cazul săvârșirii unui abuz, a unei neglijențe grave, a altor fapte care îl fac nedemn, precum și în cazul neîndeplinirii în mod corespunzător a sarcinilor ce-i revin. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Îndepărtarea tutorelui de la tutelă constituie o sancțiune nepatrimonială, care inter­vine în unul dintre cazurile prevăzute: săvârșește un abuz; se face vinovat de o negli­jență gravă sau alte fapte care îl fac nedemn de a fi tutore; nu își îndeplinește în mod corespunzător sarcina tutelei. Tutorele îndepărtat de la tutelă trebuie să prezinte o dare de seamă generală. 
   2. Tutorele poate avea o răspundere penală și una civilă, după caz. Răspunderea penală este instituită, în condițiile art. 214 CP, pentru infracțiunea de gestiune frauduloasă, răspun­derea civilă nepatrimonială se concretizează în îndepărtarea de la tutelă, iar răspunderea civilă patrimonială este angajată ca o răspundere civilă delictuală (P. Trușcă, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizică. Persoana juridică, ed. a 5-a, Ed. Universul Juri­dic, București, 2010, p. 335). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Darea de seamă generală
Predarea bunurilor
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Aspectele speciale privind regimul nulității
Efectele nulității
Reviste:
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...