Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Exercitarea tutelei - Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului -
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani

Art. 146. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Modele (3)

(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani încheie actele juridice cu încuviințarea scrisă a tutorelui sau, după caz, a curatorului. Reviste (2)

(2) Dacă actul pe care minorul care a împlinit vârsta de 14 ani urmează să îl încheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face decât cu autorizarea instanței de tutelă și cu avizul consiliului de familie, va fi necesară atât autorizarea acesteia, cât și avizul consiliului de familie.

(3) Minorul nu poate să facă donații, altele decât darurile obișnuite potrivit stării lui materiale, și nici să garanteze obligația altuia. Reviste (3), Doctrină (3)

(4) Actele făcute cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) - (3) sunt anulabile, dispozițiile art. 144 alin. (3) fiind aplicabile în mod corespunzător. Puneri în aplicare (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În condițiile art. 144 noul C. civ. sunt anulabile următoarele acte încheiate de minorul care aîmplinit vârsta de 14 ani: a) actele încheiate fără încuviințarea scrisă atutorelui; b) actele pentru care în condițiile art. 144 alin. (2) erau necesare avizul consiliului de familie și autorizarea instanței de tutelă încheiate fără avizul consiliului de familie, respectiv fără autorizația instanței de tutelă; c) actele de donație și cele de constituire aunor garanții pentru obligațiile altora. În vechea reglementare, aceste prevederi se regăseau la art. 133 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește bunurile minorului, tutorele îl reprezintă pe minor în actele juridice, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu (art. 143 C. civ..) și îi încuviințează actele dacă are capacitate de exercițiu restrânsă (art. 146 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Actele minorului care aîmplinit 14 ani. Textul reia dispozițiile art. 133 din fostul Cod al familiei și cuprinde regula încheierii de către minorul care aîmplinit 14 ani de acte juridice cu încuviințarea scrisă atutorelui sau curatorului – dacă acesta afost numit (fiind vorba de actele încheiate de opersoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, ase vedea și supra comentariul de la art. 41 noul C. civ.). În situația încheierii unor acte juridice dintre cele prevăzute la art. 144 alin. (2) noul C. civ. (actele de înstrăinare, împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale abunurilor minorului, renunțarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum și încheierea în mod valabil aoricăror altor acte ce depășesc dreptul de administrare) este necesar și avizul consiliului de familie și autorizarea instanței de tutelă [respectiv, până la organizarea instanței de tutelă – autoritatea tutelară – ase vedea art. 229 alin. (3) LPA]. Actele interzise minorului sunt cele pe care nici tutorele nu le poate face, în nicio situație: donații, altele decât darurile obișnuite potrivit stării lui materiale, garantarea obligației altuia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Minorul, la împlinirea vârstei de 14 ani, dobândește capacitate de exercițiu restrânsă și își exercită singur drepturile și își execută, tot astfel, obligațiile, însă numai cu încuviințarea prealabilă și scrisă a tutorelui, pentru a-l apăra împotriva abuzurilor terților. Dacă actul pe care minorul care a împlinit vârsta de 14 ani urmează să îl încheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face decât cu autorizarea instanței de tutelă și cu avizul consiliului de familie, vor fi necesare atât autorizarea acesteia, cât și avizul consiliului de familie. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește bunurile minorului, tutorele îl reprezintă pe minor în actele juridice, dacă acesta nu are capacitate de exercițiu (art. 143 C. civ..) și îi încuviințează actele dacă are capacitate de exercițiu restrânsă (art. 146 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Avizul consiliului de familie
Domiciliul minorului
Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Inventarul bunurilor minorului
Actele făcute în lipsa inventarului
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Reviste:
Autoritatea părintească
Despre puterea de reprezentare/Sur le pouvoir de représentation/On the power of representation
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorității și a puterii în dreptul privat^* /Personne ne vient au Père que par Moi: une incursion dans la logique de l’autorité et du pouvoir dans le droit privé/Nobody comes to Father except through myself: a little background on the logics of authority and power in the private law
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Acțiune în anularea unui act de partaj voluntar.
Acțiune în anularea unui act încheiat, fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
Acțiune în anularea unei înstrăinări consimțite fără încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal, . . .
;
se încarcă...