Încheierea logodnei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Logodna -
Încheierea logodnei

Art. 266. - Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(2) Dispozițiile privind condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător, cu excepția avizului medical și a autorizării instanței de tutelă. Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Reviste (6), Doctrină (2)

(4) Încheierea căsătoriei nu este condiționată de încheierea logodnei. Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Logodna se poate încheia doar între bărbat și femeie. Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementarea juridică a logodnei s-a impus din considerente practice, izvorâte îndeosebi din problematica restituirii darurilor reciproce cu ocazia ruperii logodnei. Definită drept o promisiune reciprocă de a încheia căsătoria, logodna este și ea supusă condițiilor de fond aplicabile încheierii căsătoriei, mai puțin în ceea ce privește avizul medical și autorizarea instanței de tutelă. În schimb, atât pentru a evita ideea unor formalități speciale pentru logodnă, cât și din rațiuni care privesc proba acesteia, alin. (3) nu instituie vreo condiție de formă a logodnei și dă posibilitatea dovedirii acesteia prin orice mijloc de probă, inclusiv prin prezumții. Nu putem considera logodna ca o „precondiție” a căsătoriei, cum, de altfel, nici logodna, odată încheiată, nu se transformă automat în căsătorie, fapt ce se desprinde din interpretarea alineatului final. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    56 Instituția logodnei a fost reglementată și în vechiul drept românesc, în termeni care purtau marca acelor vremuri. Astfel, Codul Calimach, prin art. 83, art. 85, instituia logodna ca „preambul marital” obligatoriu, urmat de încheierea căsătoriei în termen de 2-4 ani; desfacerea logodnei era admisă doar în mod excepțional (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 188, nr. 395; A.R. Ionașcu, op. cit., Vol. II. Partea I, p. 18.). Proiectul Codului civil de la 1940 a readus în atenție logodna, oferindu-i găzduire de dispozițiile art. 154-159 care, fără a-i conferi forță obligatorie, stabileau obligația de restituire a darurilor de logodnă în cazul ruperii acesteia, iar dacă ruptura era nejustificată, obligau la plata cheltuielilor făcute în vederea căsătoriei de logodnic, de părinți sau de alte persoane, precum și la despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit de logodnicul părăsit (A.R. Ionașcu, op. cit., vol. II. Partea I, p. 19-20). Sensul prevederilor art. 266-269 C. civ.. este foarte apropiat de cele statuate prin Proiectul de Cod civil de la 1940.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție legală. Potrivit definiției legale din art. 266 alin. (1) noul C. civ., logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Prevederi asemănătoare sunt cuprinse în Codul civil elvețian (art. 90), precum și în Codul civil italian (art. 79). „Logodna franceză” are același înțeles de promisiune reciprocă de a încheia căsătoria, ce-i drept, deslușit doctrinar și jurisprudențial, întrucât legea civilă păstrează tăcerea în privința logodnei (a se vedea J.-J. Lemouland, în Droit de la famille, p. 51-57, nr. 111.70-111.77, precum și soluțiile de practică judiciară indicate de autor; J. Carbonnier, Droit civil, p. 1148-1151; Fr. Terré, D. Fenouillet, Droit civil. La famille, 8 éd., Dalloz, Paris, 2011, p. 86-88, nr. 101; P. Courbe, A. Gouttenoire, Droit de la famille, p. 37-40; X. Labbée, Les rapports juridiques dans le couple sont-ils contractuels? Presses Univ. Septentrion, 1996, p. 119). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
Secțiunea 1
Noțiune. Reglementare 

    Noul Cod civil reglementează logodna consacrându-i art. 266-270 cuprinse în Capitolul I, Titlul II, „Căsătoria”, din Cartea a II-a, „Despre familie”56. 
    56 Instituția logodnei a fost reglementată și în vechiul drept românesc, în termeni care purtau marca acelor vremuri. Astfel, Codul Calimach, prin art. 83, art. 85, instituia logodna ca „preambul marital” obligatoriu, urmat de încheierea căsătoriei în termen de 2-4 ani; desfacerea logodnei era admisă doar în mod excepțional (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 188, nr. 395; A.R. Ionașcu, op. cit., Vol. II. Partea I, p. 18.). Proiectul Codului civil de la 1940 a readus în atenție logodna, oferindu-i găzduire de dispozițiile art. 154-159 care, fără a-i conferi forță obligatorie, stabileau obligația de restituire a darurilor de logodnă în cazul ruperii acesteia, iar dacă ruptura era nejustificată, obligau la plata cheltuielilor făcute în vederea căsătoriei de logodnic, de părinți sau de alte persoane, precum și la despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit de logodnicul părăsit (A.R. Ionașcu, op. cit., vol. II. Partea I, p. 19-20). Sensul prevederilor art. 266-269 C. civ.. este foarte apropiat de cele statuate prin Proiectul de Cod civil de la 1940. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   11. Relația dintre un deținut și logodnica sa intră în sfera noțiunii de "viață privată", protejată de art. 8 din Convenția europeană, ceea ce obligă autoritățile ca, în măsura posibilului, să înlesnească relațiile deținuților cu persoanele din exterior în vederea facilității reinserției lor sociale (C.E.D.O., 1 octombrie 1990, Wakefield c. Regatului Unit, www.echr.coe.int). 
   12. Noțiunea de "familie" vizată de art. 8 nu se limitează doar la relațiile bazate pe căsătorie, ci poate îngloba alte legături de "familie" de facto, atunci când părțile conviețuiesc în afara oricărei legături maritale (C.E.D.O., 18 decembrie 1986, Johnston și alții c. Irlandei, www.echr.coe.int). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Reviste:
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Considerații privind încheierea logodnei în Codul civil român
Reglementarea logodnei în dreptul român
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul civil român
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Studiu asupra aplicării prin analogie a dispozițiilor art. 2639 C. civ. și condițiilor de formă ale promisiunii de căsătorie (logodnei)
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria/Aperçu historique, dans l'espace du droit prive europeen, sur le rôle des fiançailles et des formalites prenuptiales dans l'economie des reglementations sur le mariage/Historical overview, in the background of the private european law, over the role of the engagement and of the prenuptial papers in the light of the regulations regarding marriage
Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...