Încheierea convenției matrimoniale de către minor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Alegerea regimului matrimonial -
Încheierea convenției matrimoniale de către minor

Art. 337. - Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau modifica o convenție matrimonială numai cu încuviințarea ocrotitorului său legal și cu autorizarea instanței de tutelă. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În lipsa încuviințării sau a autorizării prevăzute la alin. (1), convenția încheiată de minor poate fi anulată în condițiile art. 46, care se aplică în mod corespunzător. Doctrină (1)

(3) Acțiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru încheierea unei convenții matrimoniale în timpul minorității [înțelegem, din formularea art. 337 alin. (1) noul C. civ., „minorul care a împlinit vârsta matrimonială”, că este vorba despre minorul de 16 ani, care se poate căsători, cu dispensă, în situația excepțională prevăzută de art. 272 alin. (2) noul C. civ.], este nevoie de încuviințarea ocrotitorului legal și de autorizarea instanței de tutelă. Aceste condiții sunt cumulative, lipsa lor atrăgând sancțiunea nulității relative (cu aplicarea art. 46 noul C. civ.), acțiunea în anulare neputând fi formulată dacă a trecut un an de la încheierea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Vârsta specifică este vârsta matrimonială – art. 337 C. civ.., iar pentru minorul de 16 ani se cere dubla încuviințare, aocrotitorului legal și autorizarea instanței de tutelă, iar minorul emancipat (art. 40), fiind asimilat majorului în ceea ce privește capacitatea deplină de exercițiu, poate încheia, respectiv modifica, convenția matrimonială, fără aavea nevoie de încuviințare sau autorizare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Capacitatea minorului de a încheia o convenție matrimonială. Capacitatea viitorilor soți de a încheia o convenție matrimonială este cerută de lege în aceleași condiții ca și pentru încheierea căsătoriei, conform principiului exprimat în adagiul latin habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. În sistemul nostru de drept, capacitatea matrimonială se dobândește la împlinirea vârstei de 18 ani, atât pentru bărbat, cât și pentru femeie, prevăzându-se, în mod excepțional, posibilitatea încheierii căsătoriei de către minorul (atât bărbatul, cât și femeia) care a împlinit vârsta de 16 ani (a se vedea supra, comentariul de la art. 272 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Capacitatea este guvernată de principiul conform căruia cine poate încheia o căsătorie poate încheia liber și o convenție matrimonială. Ca atare, pentru încheierea valabilă a convenției matrimoniale se cere capacitate matrimonială, care de principiu se dobândește la vârsta de 18 ani, iar excepțional, pentru motive temeinice, la vârsta de 16 ani. 
   2. Pentru problema dacă, în cazul minorului care a împlinit vârsta de 16 ani, încheierea convenției matrimoniale este sau nu condiționată de încuviințarea părinților sau a tutorelui, după caz, respectiv de autorizarea instanței de tutelă, formalități cerute pentru încheierea căsătoriei, facem trimitere la comentariile de la art. 330. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Vârsta specifică este vârsta matrimonială – art. 337 C. civ.., iar pentru minorul de 16 ani se cere dubla încuviințare, aocrotitorului legal și autorizarea instanței de tutelă, iar minorul emancipat (art. 40), fiind asimilat majorului în ceea ce privește capacitatea deplină de exercițiu, poate încheia, respectiv modifica, convenția matrimonială, fără aavea nevoie de încuviințare sau autorizare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Încheierea convenției matrimoniale
Simulația convenției matrimoniale
Obiectul convenției matrimoniale
Clauza de preciput
Publicitatea convenției matrimoniale
Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Modificarea convenției matrimoniale
Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Nulitatea convenției matrimoniale
Condiții
Separația judiciară de bunuri
Efectele între soți
Efectele față de terți
Motive de divorț
Condiții
Condiții
Procedura
Mențiunea în actul de căsătorie
Reviste:
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Alegerea regimului matrimonial și rolul notarului public în desemnarea acestuia
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Despre capacitatea matrimonială a minorului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
;
se încarcă...