Încetarea regimului matrimonial | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Despre regimul matrimonial în general -
Încetarea regimului matrimonial

Art. 319. - Reviste (1), Doctrină (8)

(1) Regimul matrimonial încetează prin constatarea nulității, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(2) În timpul căsătoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Așa cum precizam anterior (a se vedea nota de la art. 312-313 noul C. civ.), regimul matrimonial produce efecte, între soți, numai din ziua încheierii căsătoriei. Ulterior, în timpul căsătoriei regimul matrimonial poate fi modificat, însă doar în condițiile art. 369-372 noul C. civ.. De asemenea, ca oconsecință firească acăsătoriei înseși, care este, în fapt, limitată în timp, și regimul matrimonial încetează (în sens larg) prin constatarea nulității, anularea, desfacerea sau prin oprirea de drept acăsătoriei [încetare, în sens restrâns, în ipoteza morții sau adeclarării judecătorești amorții unuia dintre soți, precum și arecăsătoririi soțului persoanei care fusese declarată moartă prin hotărâre judecătorească – ase vedea și art. 49-57 și art. 293 alin. (2) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Modificarea regimului matrimonial concret implică lichidarea regimului modificat – cel puțin așa reiese din prevederile art. 319, art. 320 C. civ.. În principiu, aceasta este evoluția firească alucrurilor. Trecerea de la regimul comunității, legale sau universale, la regimul separației de bunuri, de exemplu, impune lichidarea regimului de tip comunitar; la fel și abandonarea regimului separației de bunuri cu clauză de participare la achiziții. Alteori însă, când „modificarea” este propriu-zis modificare și nu înlocuire, în funcție și de importanța, întinderea schimbărilor imaginate de părți, credem că lichidarea regimului precedent poate fi evitată; de exemplu, când soții aflați sub regimul comunității legale încheie oconvenție matrimonială prin care stipulează oclauză de preciput545. 
    545 Într-un sens apropiat, a se vedea C.M. Nicolescu, Comentariul art. 369, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., p. 394-395, nr. 9.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Încetarea regimului comunității legale are loc în cazurile generale reglementate de art. 319 C. civ.., respectiv constatarea nulității, anularea, desfacerea, încetarea căsătoriei sau prin schimbarea convențională sau judiciară aregimului matrimonial. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Cauzele încetării regimului matrimonial. Având în vedere principiul potrivit căruia regimul matrimonial nu poate exista decât în limitele temporale ale căsătoriei, cauzele încetării regimului matrimonial coincid cu cele care produc disoluția căsătoriei, respectiv desființarea (nulitatea sau anularea – art. 293 și urm. noul C. civ.), desfacerea (divorțul – art. 373 și urm. noul C. civ.) ori încetarea căsătoriei (prin decesul unuia dintre soți sau prin declararea judecătorească amorții unuia dintre ei). Regimul matrimonial nu poate supraviețui, așadar, disoluției căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Pe durata căsătoriei regimul matrimonial concret, cel în curs, poate fi schimbat; la finalul căsătoriei, oricare ar fi cauza disoluției – nulitatea sau anularea căsătoriei, divorțul, moartea unuia dintre soți – regimul matrimonial al căsătoriei, inevitabil, încetează; atât schimbarea, cât și încetarea regimului, face necesară lichidarea acestuia. 
    Schimbarea regimului matrimonial. Mutabilitatea regimului matrimonial permite actualizări ale acestuia, adaptări la evoluția intereselor soților și a fiecăruia dintre ei. Regimul matrimonial concret, pendinte, poate fi „upgradat” de manieră radicală, prin înlocuirea sa cu un alt regim, sau poate fi doar ajustat, modificat, fără a se abandona. Și într-un caz, și în celălalt, rezultatul operațiunii este un regim matrimonial mai mult sau mai puțin diferit față de cel anterior, adică un regim matrimonial „schimbat”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Dreptul la informare
Încetarea regimului matrimonial
Lichidarea regimului matrimonial
Noțiune
Regimul unor acte juridice
Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Reviste:
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (II)
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei/Des regimes patrimoniaux en ce qui concerne les couples hors mariage/Property regimes in the case of couples outside marriage
Considerații privind drepturile soților asupra locuinței închiriate
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora potrivit Codului civil
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...