Încetarea regimului matrimonial | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți - Efecte cu privire la regimul matrimonial -
Încetarea regimului matrimonial

Art. 385. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (8), Modele (4)

(1) În cazul divorțului, regimul matrimonial încetează între soți la data introducerii cererii de divorț. Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, oricare dintre soți sau amândoi, împreună, în cazul divorțului prin acordul lor, pot cere instanței de divorț să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separației în fapt. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Prevederile acestui articol se aplică în mod corespunzător și în cazul divorțului prevăzut de art. 375.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Cu privire la efectele desfacerii căsătoriei asupra regimului matrimonial, acesta va înceta, ca regulă, începând cu data introducerii cererii de divorț, și doar prin excepție, de la data separației în fapt, în cazul divorțului prin acord (atât pe cale judiciară, cât și pe cale administrativă ori prin procedură notarială) sau la cererea oricăruia dintre soți. 
    Hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul, precum și, după caz, certificatul de divorț, sunt opozabile terților, cu respectarea dispozițiilor privitoare la publicitate din art. 291, 334 și 335 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Acestea își fac simțită prezența în legătură cu regimul matrimonial (art. 385-387 C. civ..), cu dreptul la despăgubiri (art. 388 C. civ..), cu obligația de întreținere între foștii soți (art. 389 C. civ..), precum și cu prestația compensatorie (art. 390-395 C. civ.), aceasta din urmă de interes practic neglijabil în cazul nulității sau anulării căsătoriei, întrucât dreptul la prestație compensatorie167 presupune ocăsătorie care adurat cel puțin 20 de ani ceea ce, dat fiind regimul juridic al nulităților în materie de căsătorie are șanse teoretice de împlinire în cazul nulității pentru bigamie, pentru rudenie în grad interzis de lege, precum și pentru lipsa diferenței de sex. 
    167 Prestația compensatorie se poate acorda de instanță la cerere, odată cu divorțul, pentru a se compensa, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care l-ar determina divorțul în condițiile de viață ale celui care o solicită (art. 390 C. civ..).
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    I. încetarea regimului matrimonial – art. 385 C. civ..; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizări introductive. Art. 385 este o consecință a art. 319 noul C. civ. (a se vedea supra comentariul la acest articol), care dispune că „regimul matrimonial încetează prin (...) desfacerea (...) căsătoriei”. Soluția textului (încetarea regimului matrimonial la data introducerii cererii de divorț sau, dacă este cazul, la data separației în fapt) este una rațională deoarece este evident că, odată introdusă cererea de divorț, respectiv odată intervenită separarea în fapt a soților, viața lor de familie, inclusiv în ce privește raporturile lor patrimoniale, suferă modificări radicale, practic incompatibile cu raporturile de înțelegere și colaborare pe care le presupune buna funcționare a unui regim matrimonial, fie el și acela al separației de bunuri. Chiar și în ipoteza practică a unui divorț total lipsit de aspecte conflictuale, continuarea regimului matrimonial după introducerea cererii de divorț poate crea probleme dificil de rezolvat (de exemplu, referitoare la achiziționarea de noi bunuri, gestionarea celor existente sau asumarea de noi obligații) și deci evitarea lor prin această reglementare este salutară. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Repercusiunile divorțului asupra relațiilor patrimoniale stabilite prin efectul căsătoriei sunt semnificative. Comunitatea de interese – tradusă în existența unui regim matrimonial, vocație succesorală reciprocă, îndatorire de sprijin material reciproc între soți, obligație a fiecăruia de a contribui la susținerea cheltuielilor menajului comun, obligația de întreținere între soți, un statut protejat al locuinței familiei – se stinge, și face necesară „încheierea socotelilor” pecuniare între foștii soți; de asemenea, divorțul poate implica unele efecte reparatorii de natură patrimonială între ex-soți: dreptul la despăgubiri, dreptul la prestație compensatorie; prin desfacerea căsătoriei încetează dreptul la întreținere între soți, dar ia naștere un drept la întreținere între foștii soți. Înainte de a analiza aceste categorii de efecte, vom face unele precizări cu privire la data de la care se produc efectele patrimoniale ale divorțului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea regimului matrimonial
Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Opozabilitatea față de terți
Acordarea despăgubirilor
Obligația de întreținere
Condițiile prestației compensatorii
Stabilirea prestației compensatorii
Forma prestației compensatorii
Garanții
Modificarea prestației compensatorii
Încetarea prestației compensatorii
Reviste:
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Discuții privind căsătoria putativă în actuala statornicire a Codului civil român
Considerații în legătură cu taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri în materia raporturilor de familie reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Natura juridică a creanței de participare în cadrul regimului separației de bunuri
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Modele:
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
Cerere de divorț.
Cerere de împărțire a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei.
Cerere de divorț când ambele părți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei.
;
se încarcă...