Incapacități și incompatibilități | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Capacitatea de exercițiu -
Incapacități și incompatibilități

Art. 211. - Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Nu pot face parte din organele de administrare și de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, cei decăzuți din dreptul de a exercita o funcție în cadrul acestor organe, precum și cei declarați prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcție. Doctrină (2)

(2) Actele încheiate cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte din aceste organe sunt incapabile ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite cu încălcarea dispozițiilor legale ori statutare, dacă nu s-a produs o vătămare. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Incapabilii, cei care au capacitate de exercițiu restrânsă, precum și cei decăzuți din dreptul de a exercita o funcție de conducere în cadrul persoanelor juridice, sub sancțiunea nulității relative, nu vor putea încheia acte în numele persoanei juridice. Nulitatea nu va putea fi solicitată de persoana juridică în a cărei organe au activat persoanele incapabile/incompatibile, întrucât s-ar ajunge la invocarea propriei culpe. În plus, textul de lege condiționează anularea actelor astfel încheiate de existența unei vătămări, simpla invocare a incapacității/incompatibilității fiind lipsită de relevanță. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Exemple. Nu pot fi membri ai organelor de administrare persoanele incapabile, cei decăzuți din dreptul de a fi într-o astfel de poziție întrucât sunt lipsiți de onorabilitate (de exemplu, cei la care se referă art. 6 din Legea societăților și care nu pot fi fondatori sau administratori de societăți întrucât au fost condamnați penal pentru infracțiuni economice sau au determinat voluntar falimentul unei persoane juridice), precum și cei declarați incompatibili prin lege (de exemplu, demnitarii la care se referă Legea nr. 161/2003, Titlul IV, avocații sau notarii) sau prin actul de constituire. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   85. Societatea comercială nu poate invoca față de un terț numirea în funcția de administrator a unei alte persoane, câtă vreme această numire nu a fost publicată în Monitorul Oficial (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1026/2009, www.scj.ro). 
   86. Orice persoană care are folosința drepturilor civile poate fi parte în judecată, art. 41 alin. (1) CPC definind, prin urmare, capacitatea procesuală de folosință ca fiind aptitudinea unei persoane fizice sau juridice de a avea drepturi și obligații în plan procesual. Nu poate avea această calitate societatea comercială radiată din registrul comerțului, radierea având semnificația încetării existenței persoanei juridice (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 538/2008 și dec. nr. 710/2008, www.scj.ro). Notă. Corespondentul art. 41 alin. (1) CPC este art. 56 alin. (1) NCPC. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În principiu, toate persoanele majore pot dobândi calitatea de administrator sau de cen­zor al unei persoane juridice, cu titlu de excepție legea așezând în incapacitate minorul, majorii puși sub interdicție prin hotărâre judecătorească irevocabilă și majorii puși sub curatelă. 
   2. Potrivit legii, statutul de funcționari, notari, avocați, judecători, procurori, alți dem­nitari, auxiliari ai justiției, administratori și/sau lichidatori judiciari etc. este incompatibil cu activitatea de administrare sau de control în cadrul unei persoane juridice și cu funcția de director, administrator, cenzor, auditor sau reprezentant al unei persoane juridice, prohibiția (instituită prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, M. Of. nr. 279/2003) având menirea să protejeze atât interese de ordin general vizând moralitatea afacerilor, cât și interesele legitime ale celor implicați în operațiuni oneroase și să înlăture suspiciunile legate de imparțialitatea sau conflictul de interese sau de obținere a unor avantaje, favoruri sau privilegii prin prevalarea de funcția deținută în aparatul de stat. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   85. Societatea comercială nu poate invoca față de un terț numirea în funcția de administrator a unei alte persoane, câtă vreme această numire nu a fost publicată în Monitorul Oficial (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1026/2009, www.scj.ro). 
   86. Orice persoană care are folosința drepturilor civile poate fi parte în judecată, art. 41 alin. (1) CPC definind, prin urmare, capacitatea procesuală de folosință ca fiind aptitudinea unei persoane fizice sau juridice de a avea drepturi și obligații în plan procesual. Nu poate avea această calitate societatea comercială radiată din registrul comerțului, radierea având semnificația încetării existenței persoanei juridice (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 538/2008 și dec. nr. 710/2008, www.scj.ro). Notă. Corespondentul art. 41 alin. (1) CPC este art. 56 alin. (1) NCPC. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Reviste:
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Scurte considerații asupra obligației sub condiția suspensivă a aprobării adunării generale a acționarilor
Contribuții la studiul divorțului prin procedură notarială
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...