Înapoierea copilului de la alte persoane | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea părintească - Drepturile și îndatoririle părintești -
Înapoierea copilului de la alte persoane

Art. 495. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (3), Librăria Indaco (1)

(1) Părinții pot cere oricând instanței de tutelă înapoierea copilului de la orice persoană care îl ține fără drept. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Instanța de tutelă poate respinge cererea numai dacă înapoierea este vădit contrară interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește drepturile și îndatoririle părintești, acestea nu sunt cu mult diferite de cele existente în reglementarea coroborată adispozițiilor Codului familiei (art. 100-107) și ale Legii nr. 272/2004 (art. 8, 25, 28, 32, 62). 
    Subliniem, însă, câteva aspecte de noutate: 
    a) consacrarea expresă afaptului că părintele minor, care aîmplinit 14 ani, are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, nu și pe cele referitoare la bunurile acestuia (pentru acestea din urmă, ase vedea și art. 62 din Legea nr. 272/2004); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dreptul copilului de a locui împreună cu părinții (art. 496), alături de interdicția separării copilului de părinți fără acordul acestuia [art. 262 alin. (1)], interdicție căreia îi corespunde și dreptul și obligația părinților de a cere înapoierea copilului de la orice persoană care îl ține fără drept, reprezintă, în concepția legiuitorului, garanția respectării principiului responsabilității părinților pentru creșterea și educarea copilului (a se vedea și M. Avram, Drept civil. Familia, p. 456). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    exercitarea autorității părintești se realizează sub controlul societății, realizat îndeosebi prin intermediul serviciilor publice de asistență socială, înființate de fiecare autoritate publică locală, organismele specializate ale statului [art. 39 din Legea nr. 272/2004, republicată, și art. 508 alin. (1) C. civ..] și al instanței de tutelă [art. 486; art. 494; art. 495; art. 496 alin. (3); art. 497 alin. (2); art. 498 alin. (2); art. 499 alin. (4); art. 505 alin. (2); art. 506 și art. 508 C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Cererea de înapoiere a copilului se poate formula de părinți ori­când, nefiind supusă unui termen. Acțiunea se introduce de părinți împotriva oricărei persoane care îl ține pe nedrept, competența de soluționare a acțiunii revenind instanței de tutelă (judecătoria) în a cărei rază teritorială se află domiciliul celui chemat în judecată. 
    În cadrul acestei acțiuni, dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, instanța de tutelă va dispune obligatoriu ascultarea acestuia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul părintelui de a cere înapoierea copilului de la orice persoană care l-ar deține fără drept nu va fi opus copilului, ci terțului, și este recunoscut părintelui tocmai pentru că îndatoririle ce îi revin pot fi aduse la îndeplinire numai dacă minorul se află în îngrijirea sa efectivă (E. Florian, Protecția drepturilor copilului, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 93). 
   2. Instanța de judecată va respinge cererea părinților dacă înapoierea este contrară intereselor copilului. Dreptul părintelui de a cere înapoierea copilului este imprescriptibil (M. Coca-Cozma, C.M. Crăciunescu, L.V. Lefterache, Justiția pentru minori. Studii teoretice și jurisprudență. Analiza modificărilor legislative în domeniu, Ed. Universul Juridic, București, 2003, p. 322). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Înapoierea copilului de la alte persoane
Locuința copilului
Schimbarea locuinței copilului
Schimbarea felului învățăturii ori al pregătirii profesionale
Obligația de întreținere
Independența patrimonială
Administrarea bunurilor copilului
Alte dispoziții aplicabile
Modul de exercitare a autorității părintești
Exercitarea autorității părintești în caz de divorț
Copilul din afara căsătoriei
Reviste:
Autoritatea părintească
Opinii privind exercitarea exclusivă a autorității părintești în cazul decesului unuia dintre părinți
Ascultarea obligatorie a minorului în procedura judiciară și administrativă
Opinia copilului și alte probleme de drept, cu privire specială asupra cazului Sorina
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de chemare în judecată pentru înapoierea minorului de la persoanele care îl dețin fără drept.
Cererea părinților pentru înapoierea copilului de la o persoană care îl ține fără drept.
Acțiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane
Referințe în cărți:
Dreptul familiei
;
se încarcă...