Garanții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Tutorele -
Garanții

Art. 117. - Reviste (2), Doctrină (3)

La numirea sau, după caz, în timpul tutelei, instanța de tutelă poate hotărî, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele să dea garanții reale sau personale, dacă interesele minorului cer o astfel de măsură. În acest caz, ea stabilește potrivit cu împrejurările felul și întinderea garanțiilor.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 117 
    Tutorele poate fi obligat să constituie garanții reale sau personale, în cazul în care interesele minorului o cer. Această obligație este dispusă de instanța de judecată, fie din oficiu, fie la solicitarea consiliului de familie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Garanțiile tutorelui. Pornind de la principiul urmăririi interesului minorului (manifestat atât cu ocazia numirii, cât și pe parcursul exercitării tutelei) și, ulterior, în timpul exercitării tutelei, în temeiul controlului efectiv și continuu pe care instanța de tutelă îl exercită asupra modului de îndeplinire asarcinilor tutelei (a se vedea infra comentariul de la art. 151 noul C. civ.), aceasta poate să decidă fie din oficiu, fie la cererea consiliului de familie (organism instituit în același scop al supravegherii activității tutorelui – ase vedea infra comentariile de la art. 124-132 noul C. civ.) să decidă că tutorele trebuie să dea garanții reale sau personale, acăror natură va fi stabilită în raport cu împrejurările cauzei și al căror regim este cel stabilit de art. 2279 și urm., precum și de art. 2343 și urm. noul C. civ..

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 117 
   1. Persoana propusă pentru a fi tutore trebuie să prezinte garanții morale și să îndeplinească condiții materiale pentru a primi un copil în îngrijire. Ca o măsură de protecție a intereselor minorului, instanța de tutelă, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, îl poate obliga pe tutore să constituie garanții reale sau personale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Reviste:
Condițiile de formă ale contractului în reglementarea noului Cod civil
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...